• Ett nytt ebolautbrott har brutit ut i Demokratiska republiken Kongo. Hittills har två människor avlidit.

  • Samtidigt saknar 27 miljoner människor mat för dagen.

  • Runt 3,4 barn är akut undernärda.

Demokratiska republiken Kongo står inför en mycket svår humanitär situation. I förra veckan bekräftades ett nytt utbrott av ebola efter att en 31-årig man hade avlidit i Mbandaka, i nordvästra Equateurprovinsen. Ytterligare en person, en släkting till mannen, avled den 25 april och nu gör myndigheterna allt för att stoppa ytterligare spridning. Detta är det tredje utbrottet i provinsen och det sjätte i landet sedan 2018.

"Nu måste vi använda lärdomarna från tidigare utbrott för att stoppa spridningen av ebola, i och utanför landets gränser. Kvinnor och flickor drabbas alltid hårdare under kriser, men är också viktiga som aktörer i insatserna mot viruset. Vi måste se till att kvinnor och flickor skyddas i alla de svåra kriser som landet är drabbat av”, säger Adama Coulibaly, chef för RESCUE i Demokratiska republiken Kongo. 

Förutom ebolautbrottet pågår en av världens största hungerkriser i landet med 27 miljoner människor som saknar mat för dagen. Runt 3,4 miljoner barn är akut undernärda. 5,5 miljoner människor har tvingats lämna sina hem och sin försörjning och är på flykt inom landet på grund av pågående konflikter. Hungerkrisen förvärras dessutom ytterligare av globala prisökningar på mat och bränsle, till följd av kriget i Ukraina.  

“Nu behövs akuta åtgärder och finansiering för hjälporganisationer i frontlinjen för att förhindra ytterligare spridning av ebolautbrottet. Samtidigt krävs massiva insatser för att förhindra hunger och undernäring hos de miljontals barn och familjer som för en daglig kamp för att överleva”, säger Adama Coulibaly på RESCUE.

För mer information eller intervjuer, vänligen kontakta: Sofia Klemming Nordenskiöld, kommunikations- och presschef: 
+46 76 858 42 99, [email protected]

Fakta krisen i Demokratiska republiken Kongo
Demokratiska republiken Kongo är ett av de största och minst utvecklade länderna i Afrika. Befolkningen i östra delarna av landet har levt i konflikt och som internflyktingar under en stor del av de senaste 25 åren. 5,5 miljoner människor är på flykt i landet. 27 miljoner människor saknar mat för dagen. Uppskattningsvis 3,4 miljoner barn är akut undernärda. Landet ligger på femte plats på International Rescue Committees lista över världens svåraste humanitära kriser, Emergency Watchlist, och rankas som ett av världens fattigaste länder. Den östra delen av landet har drabbats av flera utbrott av ebola, vilket ytterligare belastar redan svaga hälsovårdssystem, som också behövt hantera Covid-19.  

Om RESCUEs arbete i Demokratiska republiken Kongo
Organisationen har arbetat i landet sedan 1996 med att tillhandahålla katastrofbistånd och humanitärt bistånd till människor som drabbats av våld och som tvingats lämna sina hem. Under ebolautbrottet 2018-2020 arbetade man i norra och östra Kongo med förebyggande hälsoinsatser för att stoppa spridningen. International Rescue Committee tillhandahåller akut hälsovård, tak över huvudet, vatten, sanitet, skydd från våld för kvinnor och barn, kontantstöd och förnödenheter till hundratusentals människor.