International Rescue Committee (RESCUE) inleder katastrofinsatser efter de kraftiga översvämningarna i Pakistan som har drabbat nära 33 miljoner människor och dödat mer än tusen personer. Nu behövs akut hjälp med rent vatten, sjukvård, latriner och att skydda flickor och kvinnor från våld.

“Över 30 miljoner människor, däribland många afghanska flyktingar, behöver vår omedelbara hjälp. Vi ser redan en stor ökning av fall av diarré, hudinfektioner, malaria och andra sjukdomar. International Rescue Committee har nått nästan 20 000 personer med mat, förnödenheter och sjukvård. Vi ber omgående givare att öka sitt stöd och hjälpa oss att rädda liv,” säger Shabnam Baloch, chef för International Rescue Committee i Pakistan. 

Sedan mitten av juni har monsuner förstört 3 000 kilometer vägar, 130 broar och 495 000 hem. Provinserna Sindh och Balochistan har fått nästan åtta respektive fem gånger så mycket mer regn än genomsnittet och ännu mer monsunregn väntas under de kommande veckorna. Med mer än fyra miljoner hektar skadade grödor och nästan 800 000 döda djur räknar International Rescue Committee med en kraftig ökning av livsmedelsosäkerhet och en allvarlig inverkan på människors försörjning.

"Pakistan har drabbats av alltmer förödande klimatrelaterad torka och översvämningar. Trots att landet producerar mindre än 1 procent av världens koldioxidavtryck lider Pakistan av konsekvenserna av världens passivitet och är bland de tio länder i världen som drabbas värst av klimtatförändringarna,” säger Shabnan Baloch.   

En snabb behovsbedömning som utfördes av International Rescue Committee och Medical Emergency & Resilience Foundation (MERF) visar att de humanitära behoven är akuta: 

Även i Afghanistan har översvämningarna lett till omfattande förödelse i de centrala och östra provinserna i landet, mitt i den pågående torkan och en förvärrad humanitär kris. Över 180 personer har dödats och mer än 3 300 hem har förstörts. Många av de områden som drabbats av den här månadens översvämningar utsattes också av en förödande jordbävning i juni som dödade över 1 000 människor. International Rescue Committee (RESCUE) i Afghanistan har skickat team till de drabbade provinserna och ger kontantstöd till familjer som har förlorat sina försörjningsmöjligheter samt vatten och hygienpaket till översvämningsdrabbade hushåll.  

International Rescue Committee uppmanar till en snabb mobilisering av resurser för att stödja hjälporganisationer som är på plats och kan nå de mest behövande. 

Vårt arbete i Pakistan

International Rescue Committee (RESCUE) har arbetat i Pakistan sedan 1980 och i Afghanistan sedan 1988 och tillhandahållit livsavgörande humanitärt bistånd inom hälsovård, mödravård, utbildning, kvinnors rättigheter och ekonomiskt stöd. 

Här hittar ni bilder från Pakistan och vår insats. För mer information eller för att boka intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: [email protected] eller 0768- 58 42 99.