Tre år efter rohingya-krisen började saknar 300 000 barn i Cox’s Bazar möjligheten att gå i skolan, detta är på grund av covid-19-pandemin och statliga restriktioner på internetåtkomst. 6 000 skolor i världens största flyktingläger är nu stängda. I andra delar av Bangladesh erbjuder myndigheter och organisationer distansundervisning för barn online. I världens största flyktingläger Cox’s Bazar är internet förbjudet sedan 2019 vilket hindrar rohingya-barnen från att kunna delta i distansundervisningen. I en ny rapport vill RESCUE att Bangladesh garanterar att flyktingar har tillgång till stabilt och snabbt internet i lägren i Cox’s Bazar så att alla barn kan få tillgång till utbildning.

Gregory Matthews, RESCUEs ställföreträdande regionchef i Asien: 
“Det är kritiskt att rohingya-barn inte går miste om sin utbildning på grund av covid-19 relaterade restriktioner. Det är tre år sedan våldet bröt ut och hundratusentals rohingyer tvingades att fly. 51% av de 860 243 rohingya-flyktingarna som idag bor I Cox’s Bazar är barn och de har ännu inte fått tillgång till undervisning med bra standard i Bangladesh – detta förvärrar konsekvenserna ännu mer från de två årtionden som de inte fick gå i skolan i Myanmar.” 

“Utan möjligheten att kunna lära sig har flyktingbarn i Cox’s Bazar en väldigt liten chans att i framtiden kunna försörja sig och det utsätter dem för högre risk av människohandel, barnarbete och barnäktenskap. Vi välkomnar Bangladesh godkännande att börja använda Myanmars läroplan för rohingya-barnen och ser fram emot fördelarna som detta kommer ge barnen. Detta pilotprogram har blivit uppskjutet på grund av covid-19, men om staten kan säkerställa stabilt internet så kan vi identifiera och utveckla alternativa digitala pilotprojekt för att främja utbildningen för rohingya-barn.” 

“Flickor är speciellt utsatta då vi ser globala tendenser att fysiskt och sexuellt våld stigit under länders nedstängningar och även ökad exponering till förbrytare på grund av fler barnarbetare – samtidigt som vi ser minskad tillgång till vuxna så som lärare. Men det finns hopp. Lyckade pilotprogram som ‘RESCUEs pop-up learning’ har indikerat att kvalitativ digital undervisning i hemmet är möjligt. Med mer finansiering för utbildning, internettillgång och utbildning av lärare så kan vi förbättra utbildningen för flyktingar och lokalbefolkningen i Bangladesh.” 

Många rohingya-flyktingar har varit bosatta i Cox’s Bazar i tre år och det är ovisst om när de kommer kunna återvända till Myanmar. Detta betyder att behoven för barns utbildning behöver diskuteras långsiktigt. Som en mycket viktig biståndsgivare till rohingya-krisen och en som lägger tonvikt på kvinnor och barn borde Sverige utöka sitt stöd till krisen och till insatserna som arbetar med att ta upp hur könsbaserat våld fungerar som en barriär för att flickor ska kunna gå i skolan, och göra en global investering för att tredubbla dagens befintliga medel för att tackla könsbaserat våld.   

RESCUEs covid-19 arbete i Bangladesh 
Vi arbetar i Bangladesh med att skydda och främja rättigheterna hos de mest utsatta genom att erbjuda skydd och sjukvårdstjänster till kvinnor och barn, och ge stöd till de människor som drabbats av konflikter, katastrofer och fattigdom. RESCUE har ökat vårt hälso- och sjukvårdsarbete i Cox’s Bazar för att kunna minska spridningen av covid-19 och vi behöver ökad finansiering från givare för att kunna rädda liv. Vi fortsätter även under pandemin vårt kritiska arbete inom primärvården, med reproduktiv hälsa och med att stödja överlevare av könsbaserat våld. 

RESCUE har lanserat en insamlingskampanj för att samla in 263 miljoner kronor för vårt covid-19 arbete runt om i världen och för att kunna minska spridningen av coronaviruset bland världens mest utsatta människor. Vi har framförallt tre fokusområden: att minska spridningen av coronaviruset och besvara behoven i de mest utsatta befolkningarna; att skydda RESCUEs anställda; och att fortsätta vårt livsviktiga arbete runt om i världen så mycket vi kan.