"Bombningen av ett barnsjukhus i Mariupol i Ukraina är ett fruktansvärt bevis på brottslighet, straffrihet och omänsklighet. RESCUE fördömer denna attack på det starkaste sätt, tillsammans med de attacker mot evakueringskorridorer, brott mot vapenvilor och belägringen av stadsområden som har rapporterats i stor omfattning. Detta beteende vittnar om en global trend där straffrihetens tidsålder råder", säger David Miliband, ordförande och vd för International Rescue Committee (RESCUE), och fortsätter:

"Skyldigheterna enligt internationell humanitär rätt är absoluta när det gäller att se till att civilbefolkningen och civil infrastruktur som sjukhus skyddas och att humanitära organisationer har obehindrad tillgång till dem som är i behov av hjälp. Alla brott mot den internationella humanitära rätten måste utredas och förövarna ställas till svars."

Omröstningen i FN:s råd för mänskliga rättigheter om att inrätta en undersökningskommission för att övervaka och utreda brott mot internationell humanitär rätt är viktig, men den måste inrättas snabbt och få tillräckliga resurser. Och med FN:s säkerhetsråd i knipa är det oerhört viktigt att FN-organ som FN:s råd för mänskliga rättigheter och FN:s generalförsamling fyller det vakuum som råder när det gäller ansvarsskyldighet, anser RESCUE.

RESCUEs insats i Ukraina och Polen
På grund av den föränderliga situationen har RESCUE identifierat partner med olika geografisk insatskapacitet i Ukraina och Polen. De första platserna kommer att vara Lublin i Polen och de oblasts i västra Ukraina som vi för närvarande förstår tar emot det största antalet internflyktingar. Ambitionen är att nå dem som drabbats hårdast av konflikten, bland annat människor som inte kan lämna områden med akuta strider, människor som fördrivits till västra Ukraina, människor som tvingats fly till Polen utan formellt stöd och människor vars enda alternativ är att söka skydd i statliga mottagningscenter.

I de inledande faserna av vår insats tillhandahåller RESCUE genom sina partner informationstjänster via en befintlig telefonjour, erbjuder juridisk rådgivning och psykologiskt stöd och kommer att underlätta tillgången till service (genom socialarbetare, tolkar och kulturassistenter) för människor på flykt. Även filtar, sovsäckar, varma kläder och tillgång till livsmedel och kontanter där så är möjligt.

För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld på 076-858 42 99 eller [email protected]