Rapporterna om strider kring Gazas sjukhus, inte minst det största sjukhuset Al-Shifa, och den fortsatta bombningen av tätbefolkade områden är ett hot mot mänskligheten, varnar International Rescue Committee (RESCUE) och uppmanar till omedelbar humanitär vapenvila. 

RESCUE uppmanar till skydd av civila, sjukhus, sjuka och sårade. Sjukvårdsinrättningar måste få utöva sin humanitära, livräddande funktion utan störningar. Ett omedelbart humanitärt eldupphör är absolut nödvändigt för att skydda civila, rädda liv och lindra lidande. 

Internationell humanitär rätt förbjuder specifikt attacker mot sjukhus, ambulanser och deras personal och skyddar personer med medicinska behov under väpnade konflikter. Den humanitära rätten kräver också att sjukvårdsinrättningar, fordon och deras personal hålls åtskilda från militära installationer eller aktiviteter. Varje avvikelse från denna rättsliga minimistandard äventyrar liv och undergräver själva grunden för internationella lagar och normer, som är byggda för att skydda civila även under de allra svåraste omständigheterna. Palestinska civila i Gaza upplever dessa omständigheter nu. 

"Så länge bombningarna av tätbefolkade områden fortsätter kommer civila att dödas och kraven på Gazas bräckliga hälso- och sjukvårdssystem kommer att bli ohanterliga. Sjukvården kämpar för att leverera vård med begränsad elektricitet, brist på rent vatten och minskande leveranser av läkemedel och bränsle. Och med 95 procent av befolkningen utan tillgång till rent vatten och civila som tvingas flytta in i trånga miljöer utan ordentliga sanitära förhållanden är risken för utbrott av infektionssjukdomar överhängande”,

säger Bob Kitchen, global chef för humanitära insatser för RESCUE, och fortsätter: 

"Sjukhusen måste förbli säkra för skydd och vård av sjuka och sårade, inklusive livräddande vård och specialistvård för barn, funktionshindrade, äldre och andra som inte kan flytta någon annanstans. Tröskeln för att ta bort detta skydd, även tillfälligt, är och måste vara hög. Med tanke på behoven, förstörelsen och rädslan i Gaza måste striderna runt och attackerna mot sjukhusen upphöra.” 

 "Att bevara sjukhusens skydd och funktion och säkerheten för civila som inte kan fly någonstans är inte bara en rättslig skyldighet, det är ett moraliskt imperativ. Vår kollektiva mänsklighet kräver att vi skyddar alla som inte deltar i kriget och arbetar för att rädda liv, även mitt i kaoset." 

RESCUE uppmanar till en omedelbar humanitär vapenvila för att skydda civila, rädda liv, lindra lidande och för att gisslan ska släppas fri. Vapenvilan måste omfatta hela Gaza. Allt annat kommer inte att kunna lindra det oacceptabla lidande som civila palestinier fångade i den här konflikten upplever. 

För mer information, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, kommunikationschef: [email protected]