Den humanitära vapenvila som Israel och Hamas enades om den gångna veckan har räddat liv. Den har visat att dialog är möjlig, möjliggjort en kritisk paus i striderna, lett till frisläppandet av gisslan och gett humanitära organisationer möjlighet att försöka nå människor i Gaza med akut hjälp och vård.  

Men man har bara skrapat på ytan - man fördröjer den humanitära katastrofen snarare än avvärjer den. Som en humanitär organisation med fokus på att skydda civila och leverera livräddande hjälp kan vi inte acceptera att striderna i Gaza återupptas. 

Pausen i striderna har visat på omfattningen av död, förstörelse och lidande bland civila i Gaza och den enorma mängd humanitärt bistånd som behövs. Bombningar och beskjutningar har dödat 15 000 människor, däribland mer än 6 000 barn och över 100 hjälparbetare.  

Striderna tillsammans med Israels stopp för leveranser av vatten, el och bränsle har fått Gazas sjukvårdssystem att kollapsa och förstört viktig civil infrastruktur från elnät till vatten- och sanitetssystem - vilket gör det omöjligt att tillhandahålla grundläggande service. Och även om pausen har möjliggjort en marginell ökning av leveranser till Gaza, har den infrastruktur för humanitärt bistånd som krävs för att leverera det effektivt monterats ned. 

Våldet har fördrivit omkring 200 000 människor i Israel och 1,7 miljoner människor i Gaza (80 procent av befolkningen), de flesta till södra Gaza, där de söker skydd i överfulla, ohygieniska utrymmen. Förnyade och intensifierade bombningar och beskjutningar i södra Gaza, där palestinska civila inte har några alternativ för att söka säkerhet, riskerar oacceptabla civila skador och hotar ytterligare en humanitär insats som redan är farligt kort i förhållande till vad situationen kräver.  

Ett återupptagande av våldet kommer att vara katastrofalt för den palestinska civilbefolkningen, utplåna även den minimala lättnad som de senaste sju dagarna har möjliggjort och ytterligare äventyra de viktiga ansträngningarna att frige all gisslan. Alla diplomatiska ansträngningar måste inriktas på att se till att civilbefolkningen i Gaza inte återigen utsetts för våld och att all gisslan friges.