International Rescue Committee (RESCUE) varnar för ett nära förestående utbrott av infektionssjukdomar i Gaza eftersom sjukvården nästan kollapsat och det råder brist på rent vatten. Nu behövs omedelbar humanitär vapenvila för att möjliggöra ett fritt flöde av bistånd och tillträde för hjälparbetare för att nå behövande.  

Även om den främsta källan till dödlighet är det pågående våldet varnar RESCUE för en hotande folkhälsokris i Gaza. Eftersom invånarna förlitar sig på förorenade vattenkällor och saknar tillgång till ordentlig sanitet och hygien, kommer vattenburna sjukdomar som kolera och tyfus oundvikligen att spridas. 95 procent av befolkningen har inte tillgång till rent vatten, 64 procent av vårdcentralerna har stängt (OCHA) och livräddande mediciner har fastnat vid gränsövergången i Rafah.  

En månad av bombningar och blockad har redan lett till katastrofala humanitära problem för de 2 miljoner palestinier - hälften av dem barn - som nu saknar rent vatten och livsviktig medicinsk vård.  Förödelsen från konflikten fortsätter att driva på en omfattande humanitär kris. 

“Nu har 95 procent av befolkningen inte tillgång till rent vatten och 1,5 miljoner människor har tvingats flytta till trånga utrymmen, samtidigt som ett hårt vinterväder hotar. Förhållanden som driver på spridning av smittsamma och vattenburna sjukdomar - som särskilt påverkar barn negativt och leder till dödsfall som hade kunnat undvikas. Vi använder vår expertis för att förebygga utbrott och kontrollera infektioner i konfliktzoner och arbetar för att skala upp vår insats så snabbt som möjligt”,

säger Bob Kitchen, chef för humanitära insatser på RESCUE globalt.  

Som en organisation med erfarenhet av att arbeta i komplexa konfliktmiljöer arbetar RESCUE för att skala upp sina insatser, tillsammans med en partnerorganisation. Fokus ligger på omedelbar livräddande sjukvård och förebyggande arbete för att förhindra spridning av sjukdomsutbrott och andra hälsoproblem.  

"Det humanitära lidandet i Gaza har redan nått katastrofala nivåer, och kommer att bli värre om inte något förändras omedelbart. Även om den överväldigande orsaken till dödligheten fortfarande är det pågående våldet och förstörelsen, skulle en humanitär vapenvila hjälpa hjälporganisationer att förhindra en hotande folkhälsokris inom den redan omfattande humanitära krisen. Gazas vatten- och sanitetssystem och bräckliga hälso- och sjukvårdssektor har skadats av luftangrepp. Vårdinrättningarna står inför en kraftig ökning av antalet traumapatienter och en allvarlig brist på läkemedel och bränsle”,

säger Bob Kitchen, chef för humanitära insatser, och fortsätter:  

“Men utan en meningsfull och varaktig humanitär vapenvila för att möjliggöra ett fritt flöde av bistånd kommer oskyldiga palestinska civilpersoners lidande att fortsätta. Omedelbara och varaktiga diplomatiska insatser krävs för att möjliggöra en humanitär vapenvila, vilket krävs för att lindra de brådskande humanitära behoven och stoppa hälsokatastrofen som kommer att leda till fler dödsfall, särskilt bland barn." 

Idag pågår en humanitär konferens, på initiativ av Frankrikes president Emmanuel Macron, och RESCUE upprepar sin vädjan om att civila ska skyddas och att de humanitära insatserna ska trappas upp. Vi understryker återigen vårt krav på en meningsfull humanitär vapenvila, där de kritiska komponenterna inkluderar:  

För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, kommunikationschef.