Den globala humanitära organisationen International Rescue Committee (RESCUE) fördömer attacken och mobiliserar resurser och partners för att snabbt kunna hjälpa utsatta människor. 

"Dagens ryska angrepp på Ukraina kommer leda till omfattande civila skador och driva många människor på flykt. International Rescue Committee kommer att mobilisera resurser och partners för att hjälpa utsatta människor och i alla skeden följa de humanitära principerna," säger David Miliband, vd och global ordförande för International Rescue Committee, och fortsätter:

"Vi vet att om man tillgriper våld för att lösa territoriella tvister orsakar man oöverskådlig skada på människor och egendom, och vi uppmärksammar den internationella humanitära rättens avgörande betydelse i denna konflikt. Vi har sett en ökande trend av straffrihet i konflikter runt om i världen, och beklagar det här senaste beviset på att stora stater behandlar FN-stadgan som ett frivilligt tillägg när de fattar beslut."

Mer om vad som händer i Ryssland och Ukraina

International Rescue Committee (RESCUE) i Europa

International Rescue Committee är en global humanitära organisation som är verksam i 40 av världens humanitära krisområden. Organisationen har nyligen responderat på humanitära kriser i Europa sedan 2015 och ger idag stöd till flyktingar och migranter i Grekland, Tyskland, Italien, Serbien, Bosnien-Hercegovina och Storbritannien. International Rescue Committee (RESCUE) är på plats i grannlandet Polen - där det redan bor en stor ukrainsk befolkning - för att bedöma situationen och de humanitära behov som kan uppstå om människor börjar fly in i landet.