När Ryssland invaderar Ukraina och civila desperat söker skydd förbereder sig den humanitära organisationen International Rescue Committee (RESCUE) på det värsta och uppmanar till skydd av civila för att undvika mänskligt lidande.

"Vi hoppas verkligen att vi kan undvika en katastrof och det mänskliga lidande som vi oundvikligen kommer att få se om konflikten fortsätter att eskalera. International Rescue Committee är redo och förbereder sig för det värsta. Vi arbetar för att snabbt mobilisera resurser och och samarbeta med partners för att starta en insats som kommer att ge livräddande stöd till civila som tvingas fly från sina hem," säger Lani Fortier som är International Rescue Committees chef för humanitär respons.

International Rescue Committee är mycket oroade över Rysslands invasion av Ukraina. Medan bomberna och beskjutningen har fortsatt att eskalera under dagen flyr människor sina hem och söker desperat efter säkerhet. International Rescue Committee stöder starkt FNs generalsekreterares uppmaning att skydda civila och följa internationell humanitär rätt för att avvärja vad som skulle kunna bli den värsta humanitära krisen som Europa har sett på årtionden.

Den humanitära katastrof som ett fullskaligt krig i Ukraina skulle leda till kommer att leda till stort mänskligt lidande. Världen kommer att få bevittna oskyldiga dödsfall, förstörelse av civil infrastruktur och många människor som flyr inom Ukraina och i Europa. Det kommer att få långtgående humanitära konsekvenser i Europa och världen, destabilisera kontinenten, och belasta resurserna i Ukrainas grannländer. 

"International Rescue Committee möter partner och lokala organisationer från civilsamhället i Polen och Ukraina för att bedöma kapaciteten att reagera på en ökning av flyktingar och människor i nöd. Vi kommer att respondera där vi behövs mest med den hjälp som behövs akut. Oavsett behoven förbereder vi oss för att möta dem," säger Lani Fortier.  

Eftersom situationen är på gränsen till ett fullskaligt krig måste civilbefolkningen skyddas, FN-stadgan respekteras och den internationella humanitära rätten följas. Människor måste få röra sig fritt och hjälporganisationer måste få obehindrat humanitärt tillträde till dem som är i behov av hjälp. Det internationella samfundet måste förbli enat och utöva diplomatiska påtryckningar för att fokusera på en politisk lösning. Samtidigt måste världen förbereda sig på det värsta genom att investera i humanitära hjälpinsatser i och utanför Ukraina för att rädda liv och lindra mänskligt lidande. De europeiska länderna måste välkomna sina grannar som flyr från Ukraina genom att hålla gränserna öppna och garantera full tillgång till asyl och lämpligt mottagande.  

För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: [email protected] eller +46 76 858 42 99

Mer om vad som händer i Ryssland och Ukraina