International Rescue Committee (RESCUE) varnar för katastrofala konsekvenser när Ryssland drar sig ur avtalet med FN om spannmålsexport. Det  kommer drabba människor som lider av akut hunger i Östafrika, Jemen och andra delar av världen.

"Den förnyade blockaden väcker allvarlig oro för den växande globala hungerkrisen, särskilt i Östafrika där över 20 miljoner människor lider av hunger. Eller Jemen, som är beroende av Ryssland och Ukraina för nära hälften av sin veteimport och där över 19 miljoner människor behöver livsmedelsbistånd”, säger Shashwat Saraf, chef för RESCUEs humanitära arbete i Östafrika.

Kriget i Ukraina har förändrat de globala mönstren för produktion och försörjning av livsmedel och lett till att inflationen i låginkomstländer har stigit till nästan 90 procent. 345 miljoner människor beräknas drabbas av akut matbrist i år. Somalia står på randen till en svältkatastrof och ett avbrott i den viktiga spannmålsexporten kan driva landet över gränsen genom att påverka prisbilden och tillgången på spannmål i regionen.

“Det avtal som FN lyckades få till stånd gav en strimma av hopp - nu har detta hopp krossats. Att Ryssland drar sig ur avtalet om spannmålsexporten kommer att drabba dem som befinner sig på svältgränsen hårdast,” säger Shashwat Saraf.

Enligt officiella rapporter har 9,3 miljoner ton livsmedel skickats från hamnar till länder i Afrika, Asien och Europa sedan blockaden hävdes den 1 augusti, vilket har frigjort nästan hälften av det vete som tidigare hölls kvar i Ukrainas hamnar vid Svarta havet.

I samband med den senaste upptrappningen av våldet i Ukraina uppmanar RESCUE det internationella samfundet att se till att regelbundna och förutsägbara livsmedelstransporter snarast når dem som behöver dem mest, inklusive dem som är på gränsen till svält i regioner som Östafrika och Jemen. Med en femte misslyckad regnsäsong i sikte i Östafrika måste de familjer som är mest behövande få akut tillgång till näringsriktig mat.

International Rescue Committee (RESCUE)

RESCUE finns i Ukraina, Polen och Moldavien och utökar vår vinterinsats, levererar nödpaket och medicinska artiklar och tillhandahåller livsviktig hjälp som kontantstöd, stöd för psykisk hälsa och säkra platser för kvinnor och barn. I Östafrika genomför organisationen en plan för att motverka torkan och lindra hungerkrisen genom att stödja över en miljon människor med livräddande insatser inom näring, hälsa, vatten och sanitet samt kontantstöd.

För mer information eller intervjuer, kontakta: Sofia Klemming Nordenskiöld på +46 76 858 42 99 eller [email protected].