International Rescue Committee är djupt oroade för kvinnors och barns säkerhet i Ukraina, både för dem som är kvar i landet och för dem som är på flykt i grannländer. Trafficking, sexuellt och fysiskt våld är några av de risker som flyktingar i Polen uppger att de utsätts för.

Kvinnor och barn hör till majoriteten av dem som flytt från Ukraina. Två tredjedelar av Ukrainas barn har nu tvingats fly sina hem. I en nyligen genomförd undersökning, som International Rescue Committee gjort för att analysera behoven hos flyktingar från Ukraina i Polen var 93 procent av de tillfrågade kvinnor. Många berättade att de har utsatts för flera risker sedan de flydde från sina hem, bland annat familjeseparation, människohandel samt fysiskt och sexuellt våld. 

"Vi vet, från vår erfarenhet i några av världens farligaste konflikt- och krissituationer, att kvinnor och flickor är särskilt sårbara för utnyttjande och övergrepp. Av de personer som vi undersökte i Polen rapporterade 28 procent att de riskerade att utsättas för människohandel, medan 19 procent hade upplevt någon form av fysiskt eller sexuellt våld, säger Heather Macey, International Rescue Committees chef i Polen. 

36 procent av de tillfrågade flyktingarna svarade att de var oroliga för att deras familjer skulle separeras ytterligare och att den psykologiska påverkan på barnen har varit förödande. De barn som anlänt till Polen de senaste veckorna har bevittnat fruktansvärda saker - de har bott i bunkrar när deras städer och byar har bombats. Flera av de tillfrågade rapporterade att barnen gråter eller kissar på sig som ett resultat av det trauma som de har upplevt.  

"Miljontals familjer har separerats och de fysiska och psykiska konsekvenserna har varit enorma för de mödrar, fruar, systrar och barn som har flytt från kriget, säger Heather Macey.

International Rescue Committee samarbetar med lokala partners och regeringen i Polen för att inrätta så kallade ”läkande klassrum” för barn som har tvingats på flykt. Dessa platser kommer att ge dem en trygg, omhändertagande och förutsägbar miljö där de kan återhämta sig, lära sig och samtidigt skyddas från ytterligare risker.

”Det är mycket viktigt att sådant stöd erbjuds direkt så att barnen inte lämnas ensamma att hantera denna kris. Detta är dock bara ett plåster på såren, och civilbefolkningen, särskilt kvinnor och barn, måste skyddas till varje pris. Den slutgiltiga lösningen ligger i Ukraina - vi behöver ett omedelbart eldupphör och ett slut på våldet." 

För mer information eller för att boka in intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: Tel: 076-858 42 99 eller
[email protected]

RESCUEs arbete

International Rescue Committee samarbetar med partners i Polen för att tillhandahålla informationstjänster genom en befintlig hotline, erbjuda juridisk rådgivning och psykologiskt stöd, och kommer att underlätta tillgången till service (genom socialarbetare, tolkar och kulturassistenter) för människor på flykt. Tillsammans med partners i Ukraina tillhandahåller organisationen också evakueringstjänster och förnödenheter som filtar, sovsäckar, varma kläder eller kontantstöd. Mer om vårt arbete här.