Efter elva år av konflikt är de humanitära behoven i Syrien rekordhöga. Effekterna av covid-19, allvarlig torka och en raserad ekonomi gör att miljontals syrier kämpar för att överleva. Samtidigt hotar invasionen av Ukraina att få förödande konsekvenser för livsmedelspriserna för redan hårt prövade familjer.  

"Våra team och partners i Syrien fortsätter att bevittna den förödande inverkan på familjer som nu har genomlidit mer än 11 år av konflikt och kris. Många berättar för oss att de nu har nått gränsen för att bryta samman,” säger Tanya Evans, chef för International Rescue Committee (RESCUE) i Syrien. 

Utan tillräcklig tillgång till försörjningsmöjligheter eller humanitärt bistånd tar många syrier nu till extrema metoder för att överleva. I en nyligen genomförd undersökning av International Rescue Committee i nordvästra Syrien, berättade 46 procent av de tillfrågade att det nu är vanligt att barnen hoppar av skolan för att arbeta och försörja sina familjer. Situationen är särskilt desperat för kvinnor och flickor. En av fyra svarande berättade att det är vanligt att människor gifter bort sina döttrar i barnäktenskap som ett sätt att hantera den ökande fattigdomen.  

”International Rescue Committee och våra partners arbetar outtröttligt för att stödja kvinnor och flickor i behov av skydd i Syrien, men eftersom behoven överstiger den tillgängliga hjälpen blir vi alltmer oroade över dem som faller mellan stolarna," säger Tanya Evans. 

I hela det krigshärjade landet lider mer än 60 procent av befolkningen av hunger - 12 miljoner människor undrar hur de ska få mat på bordet till sina familjer. Det genomsnittliga priset på livsmedel är högre än någonsin under de senaste nio åren, vilket har flera orsaker:

År 2021 inträffade den värsta torkan i Syrien på över 70 år. Det påverkade tillgången till dricksvatten, elproduktion och bevattning för miljontals människor. Vattenkrisen decimerade landets veteskörd och produktionen sjönk med över hälften.

Även vatten och transporter har blivit dyrare samtidigt som värdet på det syriska pundet och den turkiska liran (som vanligen används i nordvästra Syrien) har sjunkit. Enligt FNs katastroforgan överstiger de genomsnittliga hushållsutgifterna i Syrien nu den tillgängliga inkomsten med 50 procent.  

När Syrien markerar ännu ett år av konflikt och förvärrad kris uppmanar International Rescue Committe det internationella samfundet att:

  1. Finansiera den kommande tvååriga planen för humanitära insatser, både de akuta behoven och de stödjande hållbara insatserna på medellång sikt. 
  2. Se till att FNs säkerhetsråd förnyar resolution 2585 för gränsöverskridande humanitärt stöd ytterligare 12 månader när den går ut i juli 2022, för att undvika en allvarlig försämring av den humanitära situationen. Utan FNs gränsöverskridande verksamhet kommer det att bli nästan omöjligt för humanitära aktörer att möta de ökande behoven 2022. 
  3. Prioritera skyddet av civila, humanitära aktörer och civil infrastruktur genom att betona vikten av att följa internationell humanitär rätt och stärka insatserna för att ställa förövarna av brott mot internationell humanitär rätt i Syrien till svars.  

För mer information eller för att boka in intervjuer vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld på [email protected], tel 076-858 42 99. 

RESCUE i Syrien 

International Rescue Committee (RESCUE) har arbetat i Syrien sedan 2012 och har svarat på behoven i nordvästra och nordöstra Syrien. Vi främjar ekonomisk återhämtning genom arbetsträning, lärlingsplatser och stöd till småföretag. Vi stödjer barns utveckling och ger rådgivning och skydd för kvinnor och barn, särskilt för dem som överlevt våld. Vi stödjer också hälsovårdsinrättningar och mobila hälsoteam med livräddande traumatjänster och med primärvård, reproduktiv- och sexuell hälsa och psykisk hälsovård. Vår covid-19-insats omfattar främjande av informationskampanjer och utbildning av vårdpersonal. International Rescue Committee stödjer också syriska flyktingar i Jordanien, Irak och Libanon.

Mer om vårt arbete i Syrien