Afrikas horn upplever den värsta torkan på 40 år. Över 13 miljoner människor lider av extrem hunger. Nu varnar den humanitära organisationen International Rescue Committee (RESCUE) för att torkan också leder till ökat våld mot flickor och kvinnor i regionen. 

"I vissa områden där vi jobbar ser vi dubbelt så många fall av våld som rapporterats under det senaste året jämfört med tidigare år. Men vi vet att våld mot kvinnor och flickor är kraftigt underrapporterat på grund av rädsla för stigmatisering, och dessa uppgifter ger inte en fullständig bild av det totala antalet”, säger Kurt Tjossem, regionchef för International Rescue Committee i Östafrika. 

I Kenyas flyktingläger Hagadera har antalet kvinnor och flickor som rapporterar fall av våld nästan fördubblats från 198 under 2019 till 389 under 2021. I ett av International Rescue Committees programområden i Somalia har över 250 kvinnor och flickor rapporterat om våld under 2021, och statistiken visar att fler yngre flickor utsätts för våld jämfört med tidigare perioder. Det kan förklaras med att torkan tvingar kvinnor och flickor, som ansvarar för att hitta mat och vatten till sina familjer, att bege sig allt längre bort från hemmet i jakt på föda. De utsätts då för stora risker.

International Rescue Committee får rapporter om att allt fler barn, särskilt flickor, tvingas hoppa av skolan och tillbringar dagarna med att gå långa sträckor i jakt på mat och vatten, vilket ökar deras exponering för våldsutövare. I Etiopiens Somaliregion rapporterade en lärare att antalet barn i en skola minskade från 300 till 20 på grund av torkan. Många familjer tvingas migrera långt i jakt på nya betesmarker, mat och vatten och ett stort antal lever som internflyktingar i läger. 

”Flickor och kvinnor utsätts för större risker i flyktingläger, där det råder trängsel och begränsade resurser. Vi hör från kvinnor och flickor som berättar att fall av våld som är specifikt riktat mot yngre flickor har ökat jämfört med tidigare. Flickor har tvingats sluta i skolan och har förlorat det skydd de fick genom att vistas i skolmiljön. Torkan innebär stora risker för dessa flickor.”  

International Rescue Committee uppmanar världens ledare att snarast infria de löften om finansiering som gjorts för att hantera torkan samt öka insatserna för att skydda och stärka kvinnor och flickor i regionen. Det handlar både om akuta insatser för att hindra människor från att dö av hunger, men också att skydda de framsteg som gjorts för flickors och kvinnors rättigheter de senaste åren. 

Om hungerkrisen på Afrikas horn

13 miljoner människor står inför en humanitär katastrof i regionen. Läget är akut. Antal barn under 5 år som lider av akut undernäring är nu uppe i 1,4 miljoner. Torkan är en av de värsta klimatrelaterade nödlägen som har inträffat på senare tid. Bara i Somalia är 6 miljoner människor i akut behov av matbistånd, ett land som till 92 procent är beroende av veteimport från Ukraina eller Ryssland. Krisen förvärras av covid-19-pandemin, pågående konflikter, klimatförändringar, svärmar av gräshoppor och stigande livsmedelspriser på grund av kriget i Ukraina. Människor i utsatta samhällen, som är beroende av livsmedelsimport från Ukraina och Ryssland, och som redan är drabbade av konflikter, covid-19 och klimatförändringar, har kastats in i en djupare kris på grund av skyhöga livsmedelspriser och stigande inflation.

Om vårt arbete på Afrikas horn

International Rescue Committee (RESCUE) har arbetat på Afrikas horn sedan 1981. Vi är på plats i Somalia, Kenya och Etiopien för att stödja människor med akut nödhjälp, kliniker mot undernäring, rent vatten, hälsovård, ekonomisk försörjning samt skydd från våld.

För mer information eller för att boka in intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: Tel: 076-858 42 99 eller
[email protected]