• Det har dock skett väsentliga förändringar i International Rescue Committees möjligheter att verka i delar av landet.

  • Tidigare i veckan försäkrade folkhälsoministeriet att kvinnlig hälsovårdspersonal och de som arbetar med kontorsstöd kan återuppta sitt arbete.

Kvinnors roll i den humanitära sektorn i Afghanistan, och i alla sammanhang där vi arbetar, är en förutsättning för vår verksamhet. Utan kvinnlig personal på alla nivåer och inom alla sektorer kan vi inte göra en korrekt bedömning av behoven och leverera bistånd och program i den omfattning som krävs. Till följd av förbudet var RESCUE tvungna att avbryta programmen i Afghanistan den 25 december.  

Under det senaste året har RESCUE hjälpt över 5 miljoner afghaner. Vi är angelägna om att återuppta alla program, sektor för sektor, i takt med att godkännanden för kvinnliga biståndsarbetare beviljas och deras säkerhet garanteras. RESCUE har aktivt sökt dessa tillstånd från de facto-myndigheterna i Afghanistan.  

Tidigare i veckan försäkrade folkhälsoministeriet att kvinnlig hälsovårdspersonal och de som arbetar med kontorsstöd kan återuppta sitt arbete. På grundval av detta har RESCUE återupptagit hälsovård och program som rör nutrition, genom våra fasta och mobila hälsoteam i fyra provinser. Vi fortsätter att diskutera med provinsmyndigheterna för att öppna hälso- och nutritionsverksamhet i fler provinser och genom ytterligare metoder, inklusive närsjukvård. Samtidigt som vi försöker få de garantier som krävs för att vår kvinnliga personal ska kunna återgå till arbetet i andra sektorer på ett säkert sätt.  

Vi uppmanar FN att fortsätta att samarbeta med de facto-myndigheterna på ett samordnat sätt för att återupprätta status quo ante där manliga och kvinnliga biståndsarbetare kan arbeta säkert och effektivt och alla afghaner kan få tillgång till livräddande humanitärt bistånd. 

Vi upprepar vårt åtagande att arbeta i linje med lokala kulturella sedvänjor och normer (inklusive att följa hijab), vilket vi har gjort i Afghanistan sedan 1988. 99 procent av RESCUE:s 8 000 anställda i Afghanistan är nationellt anställda och arbetar i sina egna lokalsamhällen.  


Om International Rescue Committee i Afghanistan
RESCUE inledde sitt arbete i Afghanistan 1988 och arbetar nu med tusentals byar i tolv provinser, där afghaner utgör mer än 99 procent av  RESCUE:s personal i landet. Medan Afghanistan kämpar för att återhämta sig från pågående konflikter och naturkatastrofer arbetar RESCUE med lokalsamhällen för att identifiera, planera och förvalta sina egna utvecklingsprojekt, tillhandahålla säkra inlärningsplatser på landsbygden, utbildning, kontantutdelning, hjälpa familjer på flykt med tält, rent vatten, sanitet och andra grundläggande förnödenheter och stödja människor att hitta möjligheter till försörjning.