Under de senaste fyra veckorna har världens uppmärksamhet riktats mot död, förstörelse och fördrivning i Israel och Palestina. Händelserna saknar motstycke och lidandet är enormt. Vårt enda intresse är att skydda civila liv och hur vi kan hjälpa civilbefolkningen att överleva striderna, som blir alltmer intensiva och dödliga. I Gaza är mer än 2 miljoner civila palestinier utsatta för fara och katastrofer varje dag. FN:s generalsekreterare kallar detta för en "humanitär katastrof", vilket är korrekt. 

Det är absolut nödvändigt att minska dödandet och lidandet för den palestinska civilbefolkningen i Gaza. Vi har ett team på plats i Egypten och försöker arbeta med partners för att leverera förnödenheter och tillhandahålla skräddarsytt stöd inom hälsa, vatten och sanitet, skydd av barn och kvinnor samt psykosociala insatser.  

Men hindren för tillträde, som orsakats av striderna och av en långsam och komplicerad process för att föra in hjälp vid gränsövergången i Rafah, har minskat biståndsflödet till en rännil både in i och runt Gaza. 700 lastbilslaster med bistånd står redo, men den tidsödande processen att få klartecken vid gränsen, bristen på bränsle och förstörelsen av vägar och infrastruktur i Gaza är utmaningar som kräver flera dagar för att övervinnas. Rapporter tyder på att endast 4 av 70 organisationer som var verksamma i Gaza före denna upptrappning håller igång viss verksamhet.  

Det är därför som det under tre veckor har kommit allt fler krav, även från oss, på att striderna ska upphöra så att hjälpen kan komma in. Dessutom att de skadade ska kunna lämna, att förhandlingar om gisslan och frisläppande ska äga rum och att åtgärder för skydd av civilbefolkningen ska införas för att begränsa oacceptabelt höga nivåer av lidande.  
 
Olika ord används för att beskriva vad som krävs för att rädda liv. Den amerikanska regeringen och andra har kallat det för "humanitära pauser". FN har kallat dessa uppmaningar för "humanitär vapenvila".  Orden är mindre viktiga än innehållet. Det viktiga är att de ges en konkret innebörd. Detta har dock ännu inte gjorts, och det är syftet med detta uttalande.  

Ett stopp för striderna måste vara meningsfullt för att vara verkningsfullt. Meningsfullt och verkningsfullt i detta sammanhang innebär ett kontinuerligt flöde av bistånd, kraftigt utökat i volym, med säker passage för biståndsarbetare och civila, och kontinuerlig leverans av bränsle, vatten och elektricitet för att möjliggöra ett effektivt biståndsarbete. Detta kräver i sin tur täckning av hela Gaza, åtaganden från alla parter, övervakning från FN:s sida samt en rationaliserad och förenklad process för att låta varor och människor passera. Framför allt krävs det tillräcklig varaktighet: de operativa organen har klargjort att ett uppehåll på några timmar inte kommer att göra det möjligt att uppnå något väsentligt.    

För att omedelbart lindra lidandet måste en "humanitär vapenvila" omfatta följande:  

För att vara tydlig är denna strategi ett minimum för att tillgodose omedelbara behov, och långt ifrån den allra högsta ambitionen för att minska civilbefolkningens lidande och skydda deras intressen, i enlighet med deras rättigheter enligt internationell humanitär rätt. Men i dag uppfylls inte detta minimum och det är mycket viktigt att det upprättas så snart som möjligt.    

Denna konflikt har nått nya djup av fasa. Hamas attack mot Israel den 7 oktober var fruktansvärd. Den humanitära situationen i Gaza i dag oacceptabel och försämras snabbt. Civilbefolkningen får bära bördan av denna konflikt och måste skyddas.