Minst 62 personer rapporteras döda efter fartygsolyckan utanför södra Italiens kust och dussintals fler är skadade. EU-ländernas oförmåga att införa ett rättvist och humant asyl- och migrationssystem sviker människor på flykt och driver dem till att ta ännu farligare rutter, skriver International Rescue Committee (RESCUE) i ett uttalande. 

"Det är hjärtskärande att den senaste förlisningen i Medelhavet har kostat minst 62 män, kvinnor och barn livet, varav många enligt uppgift flydde från länder som befinner sig i svåra humanitära kriser som Afghanistan och Somalia,"

säger Harlem Desir, chef för Interational Rescue Committee i Europa.

Över 200 personer tros ha varit ombord på båten som sjönk i grov sjö efter att ha lämnat Turkiet för flera dagar sedan. Sedan 2014 har över 25 000 människor dött eller försvunnit när de försökt korsa Medelhavet, varav 225 personer bara under 2023. Det är uppenbart att EU-ländernas fortsatta oförmåga att införa ett rättvist och humant asyl- och migrationssystem inte bara sviker människor på flykt, utan också bidrar till dessa olyckor. 

“Den här tragedin är ännu ett tydligt bevis på att byggandet av murar, att trycka tillbaka människor från Europas gränser och att hindra det livräddande arbete som utförs av icke-statliga sök- och räddningsfartyg bara leder till att desperata människor riskerar sina liv på ännu farligare rutter,”

säger Harlem Désir

Skapa säkra, reguljära vägar för att skydda flyktingar 

Det är dags för EU att utforma en ny politik som sätter mänsklighet och värdighet i centrum när det gäller att hantera den desperata situationen i Medelhavet. Det innebär att man måste arbeta för en obligatorisk, permanent och förutsägbar överenskommelse mellan EU:s medlemsstater som är inriktad på att kunna förflytta människor från det land där de först anlände. EU måste också samarbeta med icke-statliga organisationer som genomför livräddande insatser. Detta måste gå hand i hand med säkrare, regelbundna vägar till skydd i Europa, så att människor inte tvingas riskera sina liv längs dessa förrädiska resor från första början.  

Sveriges ordförandeskap i EU 
Som en historiskt sett viktig aktör när det gäller vidarebosättning av flyktingar bör Sverige leda EU:s insatser för att utöka vidarebosättningsprogrammen. EU har agerat mycket generöst när det gäller kriget i Ukraina, men med tanke på att 2 miljoner människor förväntas vara i behov av vidarebosättning globalt får vi inte glömma bort människor på flykt undan andra kriser.  

Under de senaste två åren har EU tagit emot lite mer än 1 procent av de globala behoven av vidarebosättning av flyktingar. Sveriges ordförandeskap bör gå i spetsen för att EU-länderna vidarebosätter de 40 000 kvotflyktingar som FN:s flyktingorgan har uppmanat länderna att ta emot under 2023.   

Om International Rescue Committees arbete kring Medelhavet 
Vi arbetar i Italien och Grekland för att skydda flyktingar och asylsökande, med fokus på kvinnor, ensamkommande barn och personer som behöver psykosocialt stöd. Vi samarbetar med partners för att öka deras kapacitet att snabbt identifiera överlevande från människohandel och stärka deras tillgång till juridisk hjälp och stöd. Onlineplattformen Refugee.info ger tydlig och aktuell information till flyktingar och asylsökande som är i behov av lokala stödtjänster och ger dem möjlighet att fatta välgrundade beslut om sina liv. 

För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld.  

Tel: +46 76 858 42 99 

Mejl: [email protected]