RESCUE är medlemmar i Giva Sverige, som är branschorganisationen för tryggt givande. Det betyder att du som givare kan vara trygg i att vi förvaltar din gåva på ett bra sätt. Vi tillämpar Givas etiska kvalitetskod för etisk insamling, intern kontroll och styrning, redovisning och effektrapportering.

Effektrapporten syftar till att ge en bättre inblick i vårt arbete, våra mål och framför allt resultatet och effekterna av det vi gör.

Läs vår effektrapport för mer information om vårt arbete.