Stadgar för International Rescue Committee Sverige Insamlingsstiftelse (RESCUE).