Idag är 82,4 miljoner människor på flykt i världen. Det är dubbelt så många än för bara 10 år sedan. Var och en av dessa människor har en historia.

I år på #InternationellaFlyktingdagen vill vi ge plats åt dessa historier genom att lyfta fram konstnärer med flyktingbakgrund.

Genom sin konst, dans eller musik använder flyktingar och invandrare som Belly, Christine Shevchenko, Diala Brisly och Muyambo Marcel Chishim sin kreativitet för att läka och föra oss samman. De delar med sig av sina egna erfarenheter och visar oss vilka de är.

Det krävs mycket mod att börja om, att inte veta vad som väntar runt hörnet. Hjälp oss att lyfta fram flyktingar genom att dela och sprida deras historier!

Läs mer och få reda på hur du kan engagera dig.