Kvinnorättskämpar i Uganda har kommit tillsammans för att göra skillnad i deras samhälle! Vare sig det är för att garantera att flickor kan gå i skolan, inte bli tvingade att gifta sig, förebygga våld i hemmet eller för att göra det lättare för kvinnor att arbeta – vill de bygga en bättre värld där alla kvinnor har en chans att utvecklas.