Tack för ditt stöd!  

Dina gåvor gör att vi kan vara på plats inom 72 timmar när en katastrof inträffar och vi stannar så att människor också kan återuppbygga sina liv. RESCUE använder de gåvor vi får på ett innovativt och effektivt sätt.  

Tack vare gåvor från människor som du är detta möjligt. 

Stort tack!