I många fall är det svårt att upprätthålla en fullgod utbildning för barn på flykt. Att gå i skolan är extremt viktigt för barn, det ger dem en plats att känna sig trygga och ger dem verktyg för en bättre framtid.