Det bor över 18 000 människor i flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos.

De har riskerat sina liv för att komma till ön. De har flytt från bomber och våldsamheter i sina hemländer. Nu befinner de sig liksom resten av världen i en global pandemi. Men istället för att vara fast i sina hem, så är de fast i ett överbefolkat flyktingläger.

Världshälsoorganisationen (WHO) har varit tydliga med hur vi kan skydda oss från coronaviruset: att ofta tvätta händerna, social distansering, söka vård om man har svårigheter att andas och hålla sig informerad om viruset. 

Här är fem anledningar varför det är nästintill omöjligt för människor på flykt att följa WHOs råd:

1. Det är överbefolkat 

I Moria bor det sex gånger så många människor än vad det är byggt för. 18 000 människor trängs på en plats som är byggd för 3 000. Det gör det väldigt svårt att hålla en eller två meters avstånd till varandra. Tusentals familjer tvingas bo tätt ihop i dåliga tält eller i provisoriska byggnader. Människor har bott under dessa förhållandena i månader och för många även år - i väntan på att deras asylansökan ska behandlas. 

RESCUE fortsätter att sätta press på EU för att de ska vidarebosätta människor från öarna till fastlandet. Där de skulle kunna bo i riktiga bostäder och ha tillräckligt med utrymme att kunna socialt distansera sig. Om regeringar gör något nu, så kan vi rädda liv.

Vi bor alla så nära varandra – det är inte möjligt att 'stanna hemma' eller att hålla 'social distansering',” berättar RA*för oss. Hen är en flykting från Afghanistan som bor i flyktinglägret i Moria.

The overcrowding in Moria is intense and the camps are now six times over-capacity, coronavirus spreads faster in densely populated places as people can’t practice social distancing.
I Moria är trångboddhet ett stort problem och det bor sex gånger så många människor än vad det är byggt för. Coronaviruset sprids snabbare i tätbefolkade områden och i överfulla flyktingläger är social distansering nästan omöjligt.
Foto: Milos Bicanski/RESCUE

 

2. Det är köer för allt

I stora delar av Europa har vi blivit tillsagda att stanna hemma och bara gå ut för att köpa det absolut nödvändiga. Men människorna i Moria måste stå i långa köer för att få tag på det absolut nödvändigaste. För att få tag i vatten, duscha eller hämta matvaror så måste de stå i kö tillsammans med hundratals personer. De har inte lyxen att lämna två meter emellan sig - det finns inte tillräckligt med utrymme för det. Människor blir ofta frustrerade och oroliga i köerna. Små knuffningar och gruff händer ofta, vilket även det ökar kontakten mellan människor.

Jag ser så många äldre människor i dessa köer och det gör mig väldigt ledsen för jag vet att om coronaviruset kommer hit – så kommer många av dem att dö.

Till och med något så grundläggande som att gå på toaletten kräver ofta att man måste stå i kö i Moria. Men det är matkön som är värst, då hundratals människor tvingas stå i kö för att få sina måltider.
Till och med något så grundläggande som att gå på toaletten kräver ofta att man måste stå i kö i Moria. Men det är matkön som är värst, då hundratals människor tvingas stå i kö för att få sina måltider.
Foto: Milos Bicanski/RESCUE

 

3. Vatten är begränsat

Vattenkranarna är bara påslagna några timmar om dagen i Moria. Med det vattnet behöver människor tvätta sig själva, sina kläder och diska. Att tvätta händerna är ofta en omöjlighet. I vissa delar av Moria så delar 1 300 människor på en vattenkran.

RESCUE förser Kara Tepe lägret på ön med rent vatten och toaletter, och vi jobbar med att installera fler toaletter i Moria. I Kara Tepe lägret så delar vi också ut hygienkits som innehåller bland annat tvål, masker, handskar och toalettpapper.

Att tvätta händerna är den främsta rekommendation från hälsoexperter för att minska spridningen av coronaviruset – i Moria är vattenkranarna bara på några timmar varje dag.
Att tvätta händerna är den främsta rekommendation från hälsoexperter för att minska spridningen av coronaviruset – i Moria är vattenkranarna bara på några timmar varje dag.
Foto: Milos Bicanski/RESCUE

 

4. Det finns inte tillräckligt med läkare

Runt om i världen pressas sjukvårdssystem hårt av coronaviruset. Det finns inte tillräckligt med läkare eller personlig skyddsutrustning (PPE) att bekämpa viruset i rika länder som Storbritannien och USA. I Moria är de medicinska teamen extremt underbemannade och materialbristen är stor redan nu. Hundratals människor kan inte träffa sjukvårdspersonal när de behöver. Om coronaviruset får fäste här så kommer sjukvårdspersonalen pressas ännu hårdare och kommer inte ha tillräckligt med syre och respiratorer för att hålla människor levande.

RESCUE uppmanar den grekiska regeringen att säkerställa att öarna har tillräckligt med sjukvårdspersonal för att hantera covid-19.

5. Det är svårt att få tag på bra information 

WHO rekommenderar människor att hålla sig uppdaterade om coronaviruset, men i Moria så kan det vara svårt att få tag på den rätta informationen. Rykten och desinformation sprids snabbt, vilket skapar mycket oro och lämnar många obesvarade frågor.

RESCUE tillhandahåller information på många olika språk om coronaviruset till människor i Lesbos. Vi gör detta både i person och genom broschyrer, så att de förstår vad corona är och hur de bäst kan skydda sig själva. Vi har också inrättat vår tjänst Refugee.info som använder Facebook grupper och direktmeddelanden för att hjälpa till att svara på människors frågor om viruset.

Människorna vi stöder berättar för oss att bo i Moria är som att bo i helvetet – och pandemin kommer bara att göra deras situation värre. Våra sjukvårdsteam som arbetar med psykisk hälsa är fast beslutna att fortsätta sin rådgivning och använder sig av personlig skyddsutrustning för att göra det på ett säkert sätt. De har också gått över till att ha rådgivning på distans när det fungerar. Detta är en livlina för många under dessa svåra tider.

*Namnet är ändrat