Att vara mamma, vilket sällan är enkelt, har blivit en ännu mer komplicerad uppgift under coronapandemin.

Sjukvårdspersonal som arbetar med att minska spridningen av covid-19 måste balansera att ta hand om sina patienter samtidigt som de också måste ta hand om sina egna familjer. De som har förlorat sina jobb under pandemin oroar sig för att kunna betala hyra och få mat på bordet. Det finns även de som har tvingats fly från sina hem på grund av kriser och konflikter och som nu samtidigt måste hantera covid-19. De sistnämnda lever redan under extremt svåra förhållanden som gör att försiktighetsåtgärder och social distansiering är nästintill omöjligt.

Vi har träffat och pratat med mammor som befinner sig på platser runt om i världen där RESCUE arbetar. Nedan beskriver dessa mammor glädjen de upplever tillsammans med sina barn trots deras ännu mer utsatta situation under pandemin. De vill skicka budskap om hopp till andra mammor runt om i världen.

När jag kommer tillbaka från jobbet gråter min dotter och vill att jag ska komma till henne, men jag rör henne inte.

Lovely Akter arbetar för RESCUE som barnmorska i världens största flyktingläger Cox's Bazar i Bangladesh. Här är hon tillsammans med sitt barn.
Lovely Akter tillsammans med sin 9-månader gamla dotter Sauda Binte Al-amin som älskar att leka.
Foto: Maruf Hasan/RESCUE

I Cox's Bazar i Bangladesh kämpar en barnmorska med att balansera moderskap och arbete.

Lovely Akter arbetar för RESCUE som barnmorska i världens största flyktingläger som ligger i Cox's Bazar i Bangladesh. Cox’s Bazar fick sitt första bekräftade fall av corona förra veckan vilket kan komma att få fruktansvärda konsekvenser. 

Hon har också en 9-månader gammal dotter, Sauda Binte Al-amin som älskar att leka. Innan covid-19 var Sauda med sin mamma varje dag på jobbet. Men hennes jobb har förändrats avsevärt sedan pandemin först bröt ut och det är inte längre säkert för Sauda att följa med sin mamma till jobbet.

Lovely måste nu vidta nya säkerhetsrutiner och har dessutom fått många nya arbetsuppgifter. Bland annat så tar hon nu temperaturen på varje patient som kommer in på kliniken och att sätta på sig sin egen skyddsutrustning adderar ytterligare timmar till hennes redan långa arbetsvecka. 

Lovely Akter arbetar för RESCUE som barnmorska i världens största flyktingläger Cox's Bazar i Bangladesh.
Lovely Akter arbetar för RESCUE som barnmorska i världens största flyktingläger Cox's Bazar i Bangladesh.
Foto: Maruf Hasan/RESCUE

På grund av detta så kan inte Lovely längre ta med sin dotter till jobbet, en förändring som hon beskriver som "väldigt smärtsam". Men att komma hem efter arbetet har också blivit en utmaning.

"När jag kommer tillbaka från jobbet gråter min dotter och vill att jag ska komma till henne, men jag rör henne inte," säger Lovely. "Först måste jag ta ett bad. Men när jag är ren så tar jag upp henne i mitt knä och då ger hon mig ett leende och kramar mig. Det är det bästa ögonblicket." 

Lovely vill att mammor runt om i världen ska låta sina barn vara sig själva. "Vi ska visa respekt för vad de vill göra," säger hon. "Min enda dröm för mitt barn är att gud ger mig tillräckligt med välsignelser så att jag kan göra henne till en bra människa."

Håll hoppet levande oavsett hur mörkt det är.

I Lodwar i Kenya oroar sig en mamma för sina barns utbildning.

Florence Lokitoe uppfostrar sina sju barn som är mellan 9 månader och 16 år gamla. Hon har besökt det RESCUE sponsrade centret Turkana Wellness Center för att få medicinskt och psykosocialt stöd.

I och med covid-19 har Florence förlorat sitt jobb. Hennes barn går inte längre i skolan. Hon berättar att inte alla har tillgång till onlinelärning och har möjlighet till hemskolning.

"Mitt ansvar har ökat," säger hon. "Jag är mamma, lärare och vårdnadshavare för mina barn. Jag övervakar dem konstant för att kunna skydda dem."

Florence oroar sig också för den känslomässiga påverkan som pandemin har på hennes barn. "Vi mammor tittar hjälplöst på när våra barn hanterar ilska, förvirring och rädsla, och vi kan inte göra situationen bättre för dem," säger hon.

Florence glädjs av att kunna tillgodose sina barns grundläggande behov - att se dem lyckliga och friska. Hon följer de covid-19 rekommendationer som kommer ut och råder andra mammor att "hålla hoppet vid liv oavsett hur mörkt det blir."

Var stark, modig och hoppfull.

I Maidugulri i Nigeria oroar sig en mamma om sitt samhälle.

Läkaren Fatima Ibrahim Lawan är chef för RESCUEs arbete runt näringsfrågor i Nigeria. Hon har två barn som är 9 respektive 2 år gamla.

Fatimas arbetsbelastning har ökat i takt med spridningen av covid-19 och även om hon har varit outtröttlig i sina förberedelser så oroar hon sig fortfarande för spridningen av viruset i sitt samhälle. Personlig skyddsutrustning kan vara svårt att få tag på och det är en utmaning att övertyga människor att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sig mot viruset.

Fatima påpekar att mammor möter ytterligare utmaningar då vården för reproduktiv och sexuell hälsa har begränsats, då allt fokus just nu ligger på covid-19 åtgärder.

När det gäller hennes egna barn uppskattar Fatima mest den "äkta kärleken och dagliga inspirationen" som hon får från dem och hon älskar att vara del av deras utveckling. Hennes budskap till andra mammor är: "Var starka, modiga och hoppfulla."

RESCUE läkaren Fatima på jobbet
Fatima på sitt jobb innan covid-19.
Foto: RESCUE

Det är en tuff tid, men vi kommer att klara det här.

I Jemen ber en mamma om att få rent vatten

Fathiah Said Saleh Naji har sju barn som är mellan 10 månader och 18 år gamla. Hennes familj ägde förut boskap och arbetade på gårdar, men när kriget kom så tvingades de fly från sin by. Fathiahs man tar nu tillfälliga arbeten när han hittar något. Hennes tre yngsta barn behandlas för närvarande på en av RESCUEs kliniker för undernäring.

Trots vapenvila och covid-19, så har våldet på senare tid ökat i Jemen. Kriget har nu pågått i fem år. Att vara på flykt innebär att enkla försiktighetsåtgärder är väldigt svåra att följa.

"Jag vill att folk ska veta att vi inte ens har vatten att dricka, än mindre möjlighet att tvätta händerna," säger hon. "Vi har heller inte tillgång till vård, vi har bara RESCUE."

Trots allt älskar Fathiah att se sina barn le. Hon hoppas att de förblir friska och får en ljus framtid.

"Jag råder varje mamma att hålla ett öga på sina barn och att utbilda dem om hur de ska hålla sig rena," säger hon. "Det är en tuff tid, men vi kommer att ta oss igenom det här."