Albert Einstein är känd för att vara ett geni, fysiker och Nobelpristagare. Men han var även en flykting och engagerad i humanitära frågor.

Ta en stund för att testa dina kunskaper om Einstein. 

Välj ett alternativ
Vad gjorde Einstein och hans fru för att hjälpa andra människor på flykt efter att de själva kommit i säkerhet?
 • Visumansökningar
 • Skickade pengar
 • Lagade mat till familjer på flykt
 • Lärde ut engelska
Du har rätt, de hjälpte människor med deras visumansökningar.
Inte riktigt...

Efter att Einstein tvingades fly från sitt hem i Tyskland sökte han skydd i USA. Väl i säkerhet hjälpte Einstein och hans fru andra tyska judar med sina visumansökningar och gick själva i god för människor som tvingades fly.

Välj ett alternativ
Från vilket land kom de flyktingar som International Rescue Committee (RESCUE) hjälpte när organisationen först grundades 1933 på intiativ av Albert Einstein?
 • Ryssland
 • Tyskland
 • Kina
 • Italien
Du har rätt!
Inte riktigt...
New York Times artikel om RESCUEs start

När RESCUE först grundades var uppdraget att hjälpa tyskar som drabbats av Hitlerregimens politik. 

Vi hette till en början International Relief Association. Men under mitten av andra världskriget slogs vi ihop med Emergency Rescue Committee och det var så vi blev International Rescue Committee (RESCUE).

Välj ett alternativ
Förutom att stödja människor på flykt, vilka andra problem uttalade sig Einstein mycket om?
 • Rasism
 • Nationalism
 • Kärnvapen
 • Alla ovanstående
Du har rätt!
Inte riktigt...

Einstein tog ställning mot rasism, nationalism och kärnvapen.

Välj ett alternativ
På Einsteins 70-årsdag firade barn, som precis vidarebosatts till USA från ett flyktingläger i Europa, tillsammans med honom. En av dem, den 11-åriga Elizabeth Kerzek var särskilt betydelsefull för Einstein. Varför?
 • De hade samma födelsedag
 • Hon hade den bästa Einstein-utklädnaden
 • Hon skrev en dikt till honom
 • Hon var hans avlägsna kusin
Du har rätt!
Inte riktigt...

Den 11-åriga flickan Elizabeth Kerzek var Einsteins avlägsna kusin. Läs mer om firandet här.

 

Vill du veta mer om Albert Einstein och RESCUEs start?

Här kan du läsa mer om hur det gick till när RESCUE grundades på initiativ av nobelprisvinnaren i fysik, filantropen och flyktingen Albert Einstein.