I januari 1933 blev Adolf Hitler rikskansler i Tyskland. Under de kommande två månaderna fick nazisterna praktiskt taget total kontroll över landet. Vilket var början till vad som skulle bli en 12 år lång mardröm som så småningom skulle uppsluka hela världen.

Under Hitlers väg till makten förbjöds fackföreningar och andra politiska partier i Tyskland. Medborgerliga friheter drogs också in. Det var under den här tiden som utrensningen av judar från regeringen och universiteten inleddes. Större delen av världen mötte nazisternas övertagande av Tyskland med likgiltighet eller apati, men vissa människor uppmärksammade vad som höll på att hända och det hot som detta representerade.

Porträtt av Albert Einstein
Organisationen som senare blev International Rescue Committee (RESCUE) grundades 1933 på initiativ av fysikern och flyktingen Albert Einstein.
Foto: Library of Congress

Einstein kräver åtgärder

I juli 1933 bildade en kommitté med 51 framstående amerikanska akademiker, konstnärer, präster och politiska ledare International Relief Association i New York på begäran av dess tyskfödda chefsfysikern Albert Einstein. Bland medlemmarna fanns filosofen John Dewey, författaren John Dos Passos och teologen Reinhold Niebuhr. Eleanor Roosevelt och andra framstående medborgare anslöt sig även snart till kommittén. Einstein själv anlände till USA den 17 oktober 1933, efter att han och tusentals andra judar tvingats fly Nazityskland.

Kommittén öppnade ett kontor på 11 West 42nd Street, mittemot Bryant Park och inte långt från RESCUEs nuvarande huvudkontor. Uppdraget, som rapporterades i New York Times den 24 juli 1933, var att "hjälpa tyskar som drabbats av Hitlerregimens politik."

När Paris föll 1940, bildades Emergency Rescue Committee i Europa. När krisen förvärrades under andra världskriget slogs de två grupperna samman och det var så organisationen som skulle bli International Rescue Committee (RESCUE) föddes.

Hjälper människor på flykt i Europa

Under den här tiden fanns det inga flyktingprogram och hjälporganisationer för att säkerställa flyktingarnas säkerhet i Europa. RESCUEs volontärer var bland de första civila som erbjöd stöd till människor på flykt i Europa efter andra världskrigets slut 1945.