När våldet blir intensivare i stora delar av Afghanistan riskerar civila att fastna mellan stridande parter.

Antal civila offer nådde rekordnivåer under första halvåret 2021. Om inte åtgärder vidtas för att trappa ner våldet kommer Afghanistan att få se det högsta antalet skadade och dödade någonsin under ett år.

Omkring 360 000 människor i Afghanistan har sedan januari tvingats att fly från sina hem i och med konflikter, och enligt uppgifter flyr ytterligare 30 000 varje dag. (Exakta och aktuella siffror finns inte tillgängliga eftersom många hjälparbetare i de mest intensiva stridsområdena också har tvingats fly.) Afghanistan har redan producerat den näst största befolkningen på flykt i världen, efter Syrien, och detta antal förväntas att stiga exponentiellt.

”Det senaste våldet bör orsaka stor oro”, säger Vicki Aken, Afghanistan chef för RESCUE. ”Hundratusentals människor har redan tvingats fly inom landet på grund av konflikt och torka.”

Familj i sitt hem i Afghanistan
Hundratusentals afghaner har fördrivits inom sitt land på grund av konflikter och torka.
Foto: Stefanie Glinski/RESCUE

”Vi är på väg mot rekordmånga civila dödsfall och skador, där majoriteten är kvinnor och barn. Skolorna är stängda, matbristen är stor och människor vänder sig till desperata åtgärder såsom barnarbete och tidigt äktenskap för flickor.”

18 miljoner människor i Afghanistan är i stort behov av humanitärt bistånd – en situation som bara förvärras när konflikten blir intensivare. Krisen rangordnas på en andra plats på RESCUE:s krisbevakningslista 2021, en global lista över de humanitära kriser som förväntas förvärras mest under det kommande året. 

”Humanitära organisationer som RESCUE är fast beslutna att stanna kvar i Afghanistan och fortsätta att ge stöd till befolkningen”, säger Aken. ”Det är viktigt att världsledare gör detsamma.”

Barn sitter i sitt hem i Afghanistan och tittar in i kameran
18 miljoner människor i Afghanistan behöver akut humanitärt bistånd – en situation som bara förvärras när konflikten blir mer intensiv.
Foto: Stefanie Glinski/RESCUE

Vad behöver göras för att hjälpa den afghanska befolkningen?

Världens ledare måste se till att hjälporganisationer har tillgång till att ge livräddande stöd till människor som behöver det. De måste också förespråka ett omedelbart eldupphör och stödja en fredlig lösning på konflikten.

”Afghanistan behöver varaktigt bistånd och diplomatiskt stöd från både länder i väst och regionala länder”, säger Aken. ”Utan det är chansen väldigt liten att behoven kommer tillgodoses och fred kommer att finnas.”

Dessutom måste dessa ledare välkomna afghanska flyktingar att bosätta sig i sina länder för att få en chans att återuppbygga sina liv.

Kvinna utbildar två barn i Afghanistan om hur de ska skydda sig mot covid-19
RESCUE ger viktigt stöd till afghaner som har utstått fyra decennier av våldsamma konflikter, covid-19 och naturkatastrofer.
Foto: RESCUE

Hur hjälper RESCUE människor i Afghanistan?

RESCUE har arbetat i Afghanistan sedan 1988. Med över 1 700 anställda och volontärer når vi mer än en miljon afghaner varje år med tak över huvudet, utbildning, skydd, vatten och sanitet, akutinsatser och ekonomisk återhämtning.