Det senaste maktskiftet har skapat enorm osäkerhet i hela Afghanistan – framförallt för flickor och kvinnor. 

Redan innan de senaste våldsamheterna behövde hälften av befolkningen humanitärt bistånd. Årtionden av krig, fattigdom, naturkatastrofer och nu covid-19, utgör en dödlig kombination för människor i Afghanistan. 50 procent av de behövande i landet är kvinnor och flickor.

Världen har inte råd att vända kvinnor och flickor ryggen i Afghanistan. Nedan ser vi närmare på vad kvinnor och flickor i Afghanistan behöver just nu och vad som kan göras för att hjälpa dem.

Kvinnor och flickor i Afghanistan

RESCUE är särskilt oroade över situationen för kvinnor och flickor i Afghanistan. De drabbas hårt av våldet och utgör ungefär hälften av alla civila offer. Afghanistan har varit den dödligaste platsen för barn under de senaste sex åren.

Utan tillräckligt med humanitärt bistånd riskerar barn att utsättas för barnarbete och tidiga barnäktenskap.

Kvinnors rättigheter måste respekteras. Kritiska tjänster för kvinnor och flickor måste fortsätta att levereras. Detta kräver att kvinnliga biståndsarbetare har tillgång till samhällen och kan skapa säkra utrymmen för kvinnor och flickor. Kvinnor måste få arbeta och röra sig fritt, och flickor måste få fortsätta att gå i skolan.

Kvinna på flykt med sitt barn i Afghnistan
RESCUE är särskilt oroade över kvinnor och flickor, vilka är de som drabbas hårdast av krisen.
Foto: Stefanie Glinski/RESCUE

Kvinnor och flickor i humanitära kriser

Könsrelaterat våld tenderar att öka i kristider, och kvinnor utsätts för högre nivåer av våld i hemmet, övergrepp och exploatering.

Världens ledare måste fylla den stora klyftan i biståndsfinansieringen så att kvinnor och barn kan få skydd och tillgodose sina grundläggande behov. 

Bristen på humanitärt bistånd kan innebära att 1,2 miljoner barn kommer att förlora skydd specialiserat för barn, vilket gör dem mer sårbara för våld, barnarbete, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, och sexuellt utnyttjande. Och 1,4 miljoner kvinnor – många av dem våldsöverlevare – kommer stå utan säkra platser där de kan få livsviktigt stöd.

Flickors utbildning i Afghanistan

Under de senaste 20 åren har framsteg gjorts när det gäller antalet flickor som får utbildning i Afghanistan, men under de senaste månaderna har attackerna mot skolor och byar ökat dramatiskt samtidigt som det internationella stödet långsamt har dragit sig tillbaka. Man befarar att 1 miljon barn kommer att gå miste om utbildning.

 I juli pratade vi med  några tonårsflickor i Afghanistan om hur de såg på sin framtid.

Stöd kvinnliga biståndsarbetare i Afghanistan

Humanitära organisationer som RESCUE har stannat kvar i Afghanistan genom kris efter kris och vi kommer inte att sluta nu. 165 humanitära aktörer arbetar i Afghanistan och tillsammans nådde vi nästan 12 miljoner människor med bistånd förra året.

Kvinnornas roll inom den humanitära sektorn i Afghanistan är avgörande. Utan kvinnliga medarbetare kan humanitära organisationer inte leverera program i stor skala för kvinnor och flickor. Det är mycket viktigt att det internationella samfundet ökar sitt stöd.

Hur hjälper RESCUE människorna i Afghanistan?

RESCUE har arbetat i Afghanistan sedan 1988. Med över 1 700 anställda och volontärer når vi mer än en miljon afghaner varje år med tak över huvudet, utbildning, skydd, vatten och sanitet, akutinsatser och ekonomisk återhämtning.

Hur du kan hjälpa

Donationer från privatpersoner, företag och stiftelser är avgörande för att tillgodose behoven hos dem som drabbats av krisen i Afghanistan. RESCUE behöver finansiellt stöd för att kunna säkerställa att våra team kan fortsätta att vara på plats och arbeta i konfliktområden.

Ge en gåva idag för att stödja RESCUEs arbete