RESCUE har varit på plats i Afghanistan sedan 1988 och arbetar i över åtta provinser. Vårt arbete når ut till miljontals människor inom landet och vi stödjer även afghaner som har flytt till grannländer eller som vidarebosätts till USA. 

Nu när krisen intensifieras, kommer vår personal – varav 99 procent är lokalanställda afghaner – att fortsätta detta kritiska arbete. Nedan kan du läsa mer om RESCUE:s arbete i Afghanistan.

Spridning av viktig information

Vårt globala Signpost arbete bygger på en uppsättning digitala verktyg som ger korrekt och tillförlitlig information på flera språk till människor i kris eller på flykt från krig. Dessa kritiska tjänster har nått över en miljon flyktingar, asylsökande och krisdrabbade människor i Colombia, Grekland, Italien och El Salvador för att nämna några platser.

I Afghanistan planerar vi att erbjuda Signpost på språken dari och pashto, vilket är de mest talade språken i landet. På så vis kan vi dela information om vidarebosättning, inklusive information för individer som bland annat har arbetat med amerikanska organisationer eller trupper.

Kontantstöd

Kontantstöd, en av de mest effektiva formerna av bistånd, gör det möjligt för familjer att själva bestämma vad de behöver mest. Vårt initiala arbete kommer att fokusera på att tillhandahålla mat, vatten och tak över huvudet till människorna som har flytt till Kabul. Vi planerar även att hjälpa familjer så att de själva ska kunna köpa nödvändigheterna de behöver när banker och andra institutioner öppnar igen.

Utanför Kabul hoppas vi kunna nå samhällen i de drabbade provinserna, inklusive platser som drabbats mycket hårt av konflikt. Bland våra prioriteringar finns jordbrukare i behov av pengastöd – så att de kan ta hand om sina skördar och sedan kunna transportera sina grödor till marknaden.

Kvinna i Afghanistan som fått kontantstöd av RESCUE
En afghansk fyrbarnsmamma som fått kontantstöd av RESCUE efter att hennes man som jobbar som arkitekt inte kunnat hitta jobb under torkan. Familjen bestämde sig för att använda pengarna för att köpa mat.
Foto: Stefanie Glinski/RESCUE

Sjukvård

Afghaners tillgång till hälso- och sjukvård har blivit allt mer begränsad. Vi kommer att stödja människor med sjukvård genom våra mobila kliniker och dessutom genom att erbjuda onlinestöd till kliniker på distriktsnivå. Vårt hälsoarbete kommer också att fokusera på behoven hos kvinnor och flickor, inklusive mödrahälsovård.

Utbildning

Vi vet att utbildning kan vara en livlina för barn i kris. Det kan hjälpa dem att överleva och bygga en ljusare framtid. I Afghanistan kommer vi att tillhandahålla säkra och trygga skolutrymmen till de tiotusentals barn som är på flykt och inte kan gå i skolan på grund av konflikt och covid-19.

På dessa platser kommer det även att erbjudas psykologiskt och känslomässigt stöd, utöver grundläggande läs- och skrivträning och matematikundervisning. Det kommer även att finnas tillgång till rent vatten och sanitet för barn vars familjer har tvingats fly sina hem.

En ung flicka som går i skolan i ett av RESCUEs säkra och trygga skolrum.
En ung flicka som går i skolan i ett av RESCUEs säkra och trygga skolrum.
Foto: Stefanie Glinski/RESCUE

Hur du kan hjälpa

Donationer från privatpersoner, företag och stiftelser är avgörande för att tillgodose behoven hos dem som drabbats av krisen i Afghanistan. RESCUE behöver finansiellt stöd för att kunna säkerställa att våra team kan fortsätta att vara på plats och arbeta i konfliktområden.

Ge en gåva idag för att stödja RESCUEs arbete