Den värsta torkan på decennier härjar i Östafrika och de förstörda skördarna driver upp livsmedelspriserna utom räckhåll för många. Bara i Somalia riskerar sju miljoner människor (av en befolkning på 16 miljoner) att drabbas av hungersnöd under de kommande två månaderna om stödet från omvärlden inte omedelbart ökas.

Under 2011 dog runt 250 000 människor i Somalia, hälften av dem var barn. Detta på grund av en svält som kom efter tre säsonger i rad utan tillräckligt med nederbörd. Knappt hälften av den utlovade humanitära insatsplanen hade då finansierats, vilket innebär att många av de dödsfallen kunde ha förebyggts.

Somalia är nu inne på sin femte raka säsong utan tillräckligt med regn och världsledare måste agera nu. Årets humanitära insatsplan för livsmedelssäkerhet i Somalia är för närvarande bara 20 procent finansierad. Samtidigt har klimatförändringarnas växande konsekvenser minskat försörjningsmöjligheter och krisen i Ukraina har fått kostnaderna för mat och bränsle att öka kraftigt. Som ett resultat lever 230 000 somalier redan under svält förhållanden.

Ett litet barn blir undersökt för undernäring i Somalia
En 10 månader gammal flicka undersöks på en av RESCUEs kliniker i Somalia som ger vård till undernärda barn. RESCUE har också mobila hälsoteam för att kunna nå mer avlägsna och hårt drabbade områden.
Foto: Kellie Ryan för RESCUE

Leveranserna av biståndsinsatser har påverkats allvarligt av den 200 procentiga prisökningen på bränsle och behandling av undernäring. "Vi har varit tvungna att drastiskt ompröva vår verksamhet på grund av de kraftiga prisökningarna och priset på bränsle under de senaste månaderna", säger Hashi Abdi som är Supply Chain Manager för RESCUE i Somalia. "När vi inte har tillräckligt med medicinska förnödenheter på våra kliniker kan vi inte hjälpa det ökande antalet patienterna som är i behov av akutvård och stöd."

Detta händer allt oftare. Livräddande bistånd omdirigeras för att hjälpa Ukraina, vilket leder till en ännu mer drastisk minskning av det bistånd vi kan leverera.

RESCUE uppmanar internationella ledare och givare att omedelbart rikta medel till Östafrika för att förhindra en svältkatastrof. Vi ser en djupt oroande ökning av inläggningar för akut undernäring på RESCUEs kliniker över hela Somalia. En av våra näringskliniker rapporterade en ökning med 265 procent av antalet allvarligt undernärda barn under fem år som behövde behandling under våren (april-maj 2022).

"Som alltid drabbas de mest utsatta hårdast ", säger Abdi. " Utan omedelbar internationell finansiering är en svältkatastrof nära förestående för Somalia och hela regionen."

RESCUEs arbete i Somalia

RESCUE började arbeta i Somalia 1981 efter konflikten mellan Somalia och Etiopien. I Somalia arbetar RESCUE i några av de svårast drabbade områdena, däribland Mogadishu, Puntland, sydvästra och centrala Somalia. Vi utökar vårt arbete ännu mer just nu för att kunna stödja ännu fler familjer med hälso- och sjukvård för undernärda barn, kontantstöd för att hjälpa människor att snabbt kunna köpa det de behöver och för återställande av borrhål och vattenkällor. En av våra viktigaste insatser är även våra mobila hälsovårdskliniker som kan nå människor som bor långt bort från sjukhus och som annars inte skulle haft tillgång till vård. 

Hur kan jag hjälpa Somalia?

Du kan ge en gåva idag till RESCUEs viktiga arbete. Ge en gåva.