• Antalet människor i behov av humanitärt bistånd har ökat med en tredjedel sedan början av 2021.

  • 55 procent av Afghanistans befolkning - 24 miljoner människor - är beroende av humanitärt bistånd för att överleva.

  • Den humanitära insatsen i Afghanistan är bara finansierad till 44 procent av det belopp som krävs för att nå ut till de behövande.

"Människor är arbetslösa och hungriga. Mer än 24 miljoner afghaner saknar mat för dagen - och när en familj i Afghanistan går hungrig är kvinnorna de sista som äter,” säger Vicki Aken, chef för RESCUE i Afghanistan. 

Nedskärningen av biståndet till Afghanistan i kombination med frysningen av landets valutareserver och banksektorns nedstängning har skapat en ekonomisk kollaps. Konsekvenserna för afghanerna har varit förödande och lett till skyhög arbetslöshet, ökad hunger och en upplösning av det civila samhället. Antalet människor i behov av humanitärt bistånd har ökat med en tredjedel sedan början av 2021. Idag är 55 procent av Afghanistans befolkning - 24 miljoner människor - beroende av humanitärt bistånd för att överleva. 

En ny rapport från RESCUE visar att 77 procent av de kvinnoledda organisationerna i Afghanistan har förlorat sin finansiering under det gångna året och de flesta har lagt ner sin verksamhet. De här kvinnoorganisationerna är avgörande för att stödja kvinnor och barn som lever på landsbygden.  

Den humanitära insatsen i Afghanistan är bara finansierad till 44 procent av det belopp som krävs för att nå ut till de behövande.  

”De humanitära givarlöftena måste omsättas i praktiken, samtidigt som humanitärt bistånd inte kan ersätta en fungerande ekonomi och stat. Världens ledare måste hjälpa till att få igång Afghanistans ekonomi. Om Afghanistan fortsätter på den här vägen kommer den nuvarande krisen att döda betydligt fler afghaner än de senaste 20 årens konflikt," säger Vicki Aken. 

Om RESCUE i Afghanistan 
RESCUE har arbetat i Afghanistan sedan 1988. Under de senaste tolv månaderna har organisationen ökat sina insatser för att stödja det afghanska folket. RESCUE:s team är nu verksamma i 12 provinser och tillhandahåller livsviktig hälsovård, utbildning och stöd till kvinnor och flickor i samhällen där man har utvecklat goda relationer med lokala ledare. I takt med att säkerhetssituationen har förbättrats har RESCUE:s team kunnat nå avlägsna distrikt i landet som under årtionden varit oåtkomliga för humanitära aktörer. I Helmand, till exempel, kan man leverera nödvändig hälsovård, samhällsbaserade utbildningsprogram och kontanter för arbete till områden som tidigare varit avskurna på grund av strider.  
RESCUE arbetar för flickors och kvinnors rättigheter i landet och att kvinnor ska inkluderas i de humanitära insatserna. Organisationen har behållit sin personalstyrka som består till 40 procent av afghanska kvinnor. 

För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: 076 858 42 99 eller [email protected].