Angelina Jolie besöker Pakistan för att stödja de samhällen som drabbats av de förödande översvämningarna som påverkat 33 miljoner människor och lagt en tredjedel av landet under vatten. Angelina Jolie besöker landet för att förstå situationen, få höra drabbade människor själva berätta om sina behov och vilka åtgärder som behövs för att förebygga liknande katastrofer.  

Jolie, som tidigare besökt offer för översvämningarna i Pakistan 2010 och jordbävningen 2005, kommer att besöka International Resuce Committees katastrofinsatser och lokala organisationer som hjälper människor som tvingats lämna sina hem, däribland afghanska flyktingar.  

Pakistan har bidragit med en procent av de globala koldioxidutsläppen, men är ett av de länder som drabbas allra värst av klimatförändringarna. Pakistan är också den näst största flyktingmottagaren i världen och har tagit emot afghanska flyktingar i över fyrtio år.  

Jolie kommer att lyfta fram behovet av brådskande stöd till det pakistanska folket och långsiktiga lösningar för att ta itu med de mångdubbla kriserna med klimatförändringar, konflikter och ett rekordstort antal människor på flykt i världen.   

International Rescue Committee hoppas att Angelina Jolies besök kommer att bidra till att sätta ljus på de stora behoven i Pakistan och få det internationella samfundet - särskilt de stater som bidrar mest till koldioxidutsläppen - att agera och ge brådskande stöd till de länder som drabbas hårdast av klimatkrisen. 

Shabnam Baloch, chef för International Rescue Committee i Pakistan: 

"Klimatkrisen förstör människors liv och framtiden i Pakistan, med allvarliga konsekvenser särskilt för kvinnor och barn. De ekonomiska förlusterna till följd av översvämningarna kommer sannolikt att leda till osäker livsmedelsförsörjning och en ökning av våldet mot kvinnor och flickor. Vi behöver omedelbart stöd för att nå människor i akut behov och långsiktiga investeringar för att hindra klimatförändringarna från att förstöra vår gemensamma framtid. Med mer regn som förväntas under de kommande månaderna hoppas vi att Angelina Jolies besök kommer att hjälpa världen att vakna upp och agera snabbt." 

International Rescue Committees senaste behovsbedömning visar att människor är i akut behov av mat, dricksvatten, skydd och sjukvård. Alla tillfrågade personer rapporterade att kvinnor och flickor inte har tillgång till hygienprodukter för menstruation. Hittills har Interational Rescue Committee nått ut till mer än 50 000 kvinnor och flickor med humanitärt bistånd, inklusive mensskydd och hygienartiklar. Vi har givit livräddande hjälp till översvämningsdrabbade samhällen i Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa och Sindh sedan början av juli och har nått nästan 950 000 människor med nödförnödenheter, mat, sjukvård och trygga platser för kvinnor och barn.

Läs mer om situationen i Pakistan. 

För mer information eller frågor, kontaktaSofia Klemming Nordenskiöld: 
+46 76 858 42 99 och [email protected]