Kriget i Ukraina fortsätter att påverka tillgången på mat i världen och ytterligare 47 miljoner människor riskerar att drabbas av akut hunger i år. International Rescue Committee (RESCUE) uppmanar världens ledare att agera innan det är försent.

"Världen står inför en hungerkris utan motstycke. 690 miljoner människor saknar mat för dagen och nu riskerar ytterligare 47 miljoner att drabbas av akut hunger på grund av de ökande livsmedelspriserna. Världens ledare måste ta tillfället i akt vid G7-toppmötet i juni för att se till att krisen i Ukraina inte förvärrar lidandet ytterligare,” säger Harlem Désir, Europachef för International Rescue Committee.

47 miljoner fler människor beräknas drabbas av akut hunger år 2022 på grund av kriget i Ukraina, jämfört med 276 miljoner människor före konflikten, visar en ny analys från International Rescue Committee.  

Den globala hungern förvärras av covid-19-pandemin, pågående konflikter, klimatförändringar  och stigande livsmedelspriser på grund av kriget i Ukraina. Samtidigt som behoven är större än någonsin är det flera länder, bland annat Sverige, som skär ned eller riktar om sitt bistånd till följd av krisen i Ukraina.

I RESCUEs analys betonas den roll som G7 kan spela för att förhindra att Ukrainakrisen förvärrar befintliga hungerkriser över hela världen. Här är några av rekommendationerna:

Läs hela analysen här.

För mer information eller för att boka in intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: Tel: 076-858 42 99 eller
[email protected]