De humanitära konsekvenserna av kriget i Ukraina är enorma. Kriget innebär ett enormt lidande för Ukrainas befolkning men har också dramatiskt förvärrat andra kriser runt om i världen. “De globala effekterna kräver en global handlingsplan”, säger David Miliband, global ordförande och vd för International Rescue Committee (RESCUE).

Eftersom kriget i Ukraina inte har något slut i sikte och sannolikt kommer att fortsätta under 2023, står miljontals liv på spel runt om i världen. Konflikten skapar störningar i livsmedelskedjan, skyhöga energipriser och höga inflationssiffror. De humanitära behoven till följd av konflikten fortsätter att öka -  från Ukrainas frontlinjer till avlägsna samhällen som är beroende av landets veteexport. 

"De förvärrade humanitära behoven i Ukraina är bara halva sanningen. Den andra halvan är hur krigets spridningseffekter ökar de humanitära behoven över hela världen. De globala effekterna av detta krig kräver en global handlingsplan",

säger David Miliband, ordförande och vd för International Rescue Committee globalt och fortsätter:  

"Det internationella svaret på kriget i Ukraina är ett bevis på kraften i den politiska viljan att hjälpa en krisdrabbad befolkning, både när det gäller finansiering och skydd. Det visar vad som skulle kunna göras för att hjälpa de 100 miljoner människor som är på flykt i världen, om ansvaret för att hantera flyktingar delas mellan länder.”

Kriget i Ukraina har skakat om världsekonomin och lett till dramatiska prishöjningar på mat, bränsle och energi. 94 procent av låginkomstländerna, däribland Syrien som just drabbats av den dödliga jordbävningen, kämpar nu mot en skyhögt stigande inflation, som delvis drivs av krigets inverkan på livsmedels- och bränslepriserna. Chockvågorna på de globala energimarknaderna är dramatiskt kännbara i låg- och medelinkomstländer som i stort sett ännu inte har återhämtat sig från effekterna av COVID-19-pandemin. Uppskattningarna visar att 70 miljoner människor som nyligen fått tillgång till elektricitet inte längre har råd med det.  

Krigets inverkan på råvaru- och bränslepriserna har också bidragit till den globala livsmedelskrisen: Rekordmånga människor - 349 miljoner i 79 länder - beräknas drabbas av akut osäker livsmedelsförsörjning år 2023. Länder som Somalia står på randen till svält.  

I de tjugo länder som löper störst risk för nya humanitära kriser under det kommande året, enligt International Rescue Committees analys Emergency Watchlist 2023, är livsmedelspriserna nästan 40 procent högre, vilket gör det ännu svårare för människor att ha råd att försörja sina familjer, även om det finns mat på marknaderna. International Rescue Committees team rapporterar att de samhällen som har välkomnat de flesta ukrainska flyktingarna också i allt högre grad behöver stöd i samband med de kraftigt stigande bostads- och livsmedelspriserna. 

"2020-talet kommer att bli känt som krigets årtionde i Ukraina och lär oss några viktiga lärdomar: om kraften i politisk mobilisering och solidaritet inför humanitära behov, om globala krisers oskiljaktiga koppling och spridningseffekter och om de dystra konsekvenserna av straffrihet utan ansvarstagande”,

säger David Miliband och fortsätter: 

"För det första måste vi bryta den onda cirkeln av globala kriser genom att öka det internationella svaret på hungerkrisen. För det andra måste det internationella samfundet öka sina åtaganden för att skydda civila i konflikter och bekämpa straffrihet för massövergrepp. För det tredje måste det humanitära biståndet kanaliseras genom en strategi som sätter människan i centrum och som samarbetar med icke-statliga organisationer och lokala grupper för att leverera bistånd direkt till konfliktens frontlinjer." 

 

International Rescue Committees arbete i samband med konflikten Ukraina 

Under det senaste året har International Rescue Committee arbetat med allt från akuta krisinsatser till återhämtning och integration, för att tillgodose behoven hos människor som flyr från Ukraina - och även hos de människor runt om i världen som drabbas av konfliktens spridningseffekter. Vi arbetar i mer än 40 länder runt om i världen, varav nästan alla har påverkats av kriget på ett eller annat sätt - vare sig det gäller att ta emot flyktingar, hjälpa människor att hantera stigande priser eller livsmedelsbrist.