FN:s säkerhetsråd har antagit sin första resolution (resolution 2712) om krisen i Gaza med ett tydligt krav på "brådskande och förlängda humanitära pauser" i striderna för att lindra lidandet och underlätta humanitärt bistånd. Detta borde ha gjorts för länge sedan. I resolutionen betonas också alla parters ansvar enligt internationell humanitär rätt, vilket RESCUE välkomnar. 

Resolutionen bör vara ett viktigt första steg. Det åligger nu alla parter i konflikten och alla FN:s medlemsstater att göra allt som står i deras makt för att hjälpa till att omvandla dessa ord till handling.  

Lidandet i Gaza är en katastrofal humanitär nödsituation som världen måste ta itu med. Hela civilbefolkningen behöver akut, livräddande stöd och kapaciteten för insatser är hårt begränsad. 

RESCUE har fastställt de villkor som krävs för en meningsfull humanitär vapenvila. Den måste vara kontinuerlig, omfatta hela Gaza, godkännas av alla parter och övervakas av FN, samt åtföljas av en snabb humanitär upptrappning, inklusive bränsle, varor och personal via alla tillgängliga gränsövergångar. Det är mycket viktigt att Israel återställer tillförlitliga leveranser av bränsle, el och vatten. 

En humanitär vapenvila måste vara tillräckligt lång för att man ska kunna öka biståndet, skapa säkra förflyttningar för biståndsarbetare och identifiera, kommunicera och skydda vägar för civila att ta sig till säkerhet. Den måste också möjliggöra ett säkert frisläppande av gisslan som hålls av Hamas. Dessa krav är ett absolut minimum. Ju längre en humanitär vapenvila försenas, desto längre kommer den att behöva vara för att hjälpa civilbefolkningen och för att upprätta grundläggande humanitär infrastruktur. 

Enligt internationell humanitär rätt måste parterna i konflikten vidta alla tänkbara åtgärder för att skydda civilbefolkningen. I FN:s säkerhetsråds resolution 2712 betonas med rätta barnens särskilda behov. Hälften av Gazas befolkning är barn. Tusentals har dödats. Många barn kommer att bli lämnade ensamma efter att ha separerats från sina familjer och är i starkt behov av skydd. 

En humanitär vapenvila är ett steg mot att ge civila akut nödvändig vård och skydd. Säkerhetsrådets roll när det gäller att leverera en humanitär vapenvila har inletts men inte avslutats. Den främsta drivkraften bakom de humanitära behoven är fortfarande konflikten. Så länge den rasar kommer lidandet att fortsätta.