• Landet är redan hårt drabbat av kriser och över 24 miljoner afghaner är beroende av humanitär hjälp för att överleva.
  • Över 97 procent av befolkningen lever på gränsen till fattigdom.
  • Kvinnor och flickor är extra sårbara och i många samhällen kan de endast ta emot humanitär hjälp från kvinnor - det gäller även hälsovård.

RESCUE är en av flera organisationer som har beslutat sig för att tillfälligt avbryta sin verksamhet i Afghanistan så länge förbudet mot kvinnliga anställda gäller. Vi hoppas kunna återuppta våra program så snart som möjligt eftersom över 24 miljoner afghaner är beroende av humanitärt bistånd för att överleva, inte minst nu när vintern kommer med låga temperaturer som hotar människors hälsa och försörjning.  

Grunden för det humanitära arbetet bygger på förmågan att nå alla som behöver vår hjälp. Det är inte förhandlingsbart - vi måste kunna nå kvinnor, barn och män, men utan kvinnliga anställda kan vi inte nå alla. I många samhällen kan manliga biståndsarbetare exempelvis inte ge hälsovård till kvinnor eller undervisa flickor i klassrummen. 

Innan förbudet utfärdades den 24 december var RESCUE verksamt i tolv provinser i Afghanistan med över 8 000 anställda, till 99 procent afghansk personal. Vid sidan av grundläggande hälsovård, inklusive primärvård och mödrahälsovård, har våra team arbetat dygnet runt för att ge barn utbildning samt stärka kvinnors ekonomiska försörjning - samtidigt som våra anställda arbetat nära de lokala myndigheterna för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. 

RESCUE har varit verksamt i Afghanistan sedan 1988. Vår förmåga att verka i samhällen runt om i landet har sin grund i våra medarbetares expertis och vår decennier långa närvaro, där vi har vunnit förtroende och skaffat oss en djup förståelse för behoven i landet. Vår personal har alltid - och kommer alltid att - erkänna och respektera de komplexa kulturella och samhälleliga normerna i landet. 

Afghanistan befinner sig mitt i en allt värre humanitär kris och ekonomisk kollaps, och humanitära aktörer har under det senaste året varit avgörande för att rädda liv. Inget av detta hade varit möjligt utan kvinnlig humanitär personal. 

Det senaste förbudet från myndigheterna som hindrar afghanska kvinnor från att arbeta i nationella och internationella icke-statliga organisationer, efter tidigare dekret som hindrar kvinnor från att gå på universitet, yrkesutbildning och privata institutioner, kommer att få katastrofala konsekvenser för Afghanistan, både i nutid och under lång tid framöver. 

I en tid då över 97 procent av befolkningen riskerar att drabbas av fattigdom uppmanar RESCUE myndigheterna att ta hänsyn till de allvarliga humanitära konsekvenserna av detta beslut. RESCUE samarbetar med nationella och internationella organisationer, det civila samhället, FN och alla relevanta intressenter för att se till att situationen kan lösas så att vi kan hjälpa det afghanska folket. 

För RESCUEs del är vår förmåga att leverera stöd beroende av kvinnlig personal på alla nivåer i vår organisation. Om vi inte får anställa kvinnor kan vi inte hjälpa de behövande. Därför är våra program för närvarande stoppade i Afghanistan. 

Om RESCUE i Afghanistan
 
RESCUE inledde sitt arbete i Afghanistan 1988 och arbetar nu i tusentals byar i tolv provinser, där afghaner utgör mer än 99 procent av vår personal. Medan Afghanistan kämpar för att återhämta sig från pågående konflikter och naturkatastrofer arbetar vi med lokalsamhällen där vi erbjuder trygga klassrum för barn på landsbygden, vuxenutbildning, kontantutdelning, förser familjer på flykt med tält, rent vatten, sanitet och andra grundläggande förnödenheter. Vi hjälper människor att hitta möjligheter till försörjning samt har program för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar och kriser.