Den kraftiga ökningen av antalet flyktingar som kommit till den italienska ön Lampedusa visar att EU behöver en ny human, hållbar och förutsägbar strategi för asyl och migration, varnar International Rescue Committee (RESCUE): ”Detta är inte ett kapacitetsproblem, det handlar om politisk vilja.” 

Nästan 8 500 flyktingar och migranter anlände till den italienska ön Lampedusa förra veckan, enligt de italienska myndigheterna. De allra flesta nyanlända kommer ursprungligen från Sudan, Eritrea och Egypten och har flytt via Tunisien - ett land där situationen för människor på flykt blir alltmer osäker och där flyktingar från framför allt Afrika söder om Sahara utsätts för hatpropaganda och rasistiskt våld.  

I ljuset av de många och allvarliga humanitära kriser som pågår i världen - exempelvis översvämningarna i Libyen, politisk instabilitet i Sudan, risk för svält i Östafrika - behöver Europa arbeta utefter premissen att migration är en verklighet som inte försvinner.  

Enligt Italiens inrikesministerium har mer än 127 000 migranter nått Italien via havet hittills i år - nästan dubbelt så många som under samma period förra året.  

Under ett besök på ön i helgen lanserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en ny plan i tio punkter för Lampedusa. Planen innehåller en del positiva förslag, men International Rescue Committee (RESCUE) reagerar på dess oproportionerliga fokus på insatser för att avskräcka människor från att ta sig till Europa, som att sluta avtal med tredjepartsländer som Tunisien. Förslaget innehåller få åtgärder för att se till att människor i behov av skydd kan få tillgång till asyl på ett säkert sätt. 

Det är dags att inse att migration är ett faktum. Det har blivit tydligt att murar eller andra hinder inte kommer stoppa människor från att riskera sina liv för att söka skydd. Det är viktigt att samarbeta med länder utanför EU när det gäller migration, men att göra Europas grannar till grindvakter kommer inte att fungera - det kommer bara att leda till att människor hamnar i händerna på människosmugglare och omdirigeras till farligare rutter,

säger Imogen Sudbery, senior politisk rådgivare för International Rescue Committee i Europa. 

“Lösningen ligger i att komma överens om ett system som bygger på större solidaritet och ansvarsfördelning, med särskilt fokus på att omplacera människor från stater vid Europas gränser, och att öppna säkra vägar för att få tillgång till asyl. Som framgår av Lampedusaplanen är den "frivilliga solidaritetsmekanismen" ett viktigt verktyg för att flytta nyanlända från Europas sydligaste stater, inklusive Italien. Men trots löftet om att omplacera mer än 8 000 utsatta människor från dessa länder under året fram till juni 2023 omplacerade EU bara 1 890 flyktingar mellan 13 länder. Det här är inte ett kapacitetsproblem, det handlar om politisk vilja.”  

Det har gått tre år sedan EU:s pakt om asyl och migration presenterades. När förhandlingarna nu går in i slutskedet är det viktigt att fortsätta fokusera på att upprätta ett hållbart, humant och heltäckande system. 

Om EU-länderna tillåts ge ekonomiska bidrag i stället för att omplacera människor måste dessa medel användas för att förbättra asylsystem och skydd - inte för mer gränsförvaltning, taggtråd och till och med föreslagna blockader till havs, som skulle göra mer skada än nytta. Och förutom att upprätthålla människors grundläggande rätt att söka asyl måste EU snarast utvidga säkra vägar. Annars kommer fler människor att tvingas ut på förrädiska vägar och fler människor kommer att omkomma till havs. 

 Fakta: EU:s solidaritetsmekanism 

EU:s frivilliga solidaritetsmekanism har utformats för att omplacera flyktingar och andra migranter som anländer till Cypern, Grekland, Italien, Malta och Spanien till andra europeiska länder, där deras asylansökningar kommer att behandlas. Prioritet ges till de nyanlända som anses vara "mest sårbara", vilket fastställs av enskilda medlemsländer. Kommissionen har nu förlängt systemet och behåller det blygsamma löftet att omplacera endast 8 000 personer - mindre än 1 procent av de nästan 1 miljon människor som ansökte om asyl i EU och associerade länder 2022. 

För mer information eller intervjuer, kontakta vår kommunikations- och presschef

Sofia Klemming Nordenskiöld 

Tel: +46 76 858 42 99 

Mejl: [email protected]