Efter Israels order om evakuering av civila i östra Rafah efterlyser International Rescue Committee (RESCUE) internationella påtryckningar för att förhindra en humanitär tragedi. En ny israelisk markoffensiv skulle förhindra den redan ytterst begränsade hjälpen i Gaza. 

RESCUE reagerar med bestörtning över att Israel utfärdat order om evakuering av civila i östra Rafah. I resterande delar av Gaza finns sedan tidigare ingen infrastruktur för de humanitära insatserna. En israelisk offensiv mot Rafah skulle få katastrofala humanitära konsekvenser. Sedan oktober 2023 har stadens befolkning ökat med mer än 300% – mer än hälften av Gazas 2,2 miljoner invånare söker nu skydd i Rafah eller dess omgivningar. Majoriteten bor i tillfälliga skydd eller tält och är särskilt sårbara för upptrappade fientligheter. 

Palestinierna i Rafah har redan fördrivits flera gånger. Nu finns det helt enkelt ingen säker plats kvar för dem att ta vägen. En ny offensiv skulle äventyra hela Gazas humanitära insatser givet närheten till den viktiga gränsövergången till Egypten strax utanför staden. Att ytterligare förhindra den humanitära verksamheten – då risken för utbredd hungersnöd redan är överhängande – skulle få oöverskådliga konsekvenser. 

RESCUE varnade redan i februari för konsekvenserna av en markinvasion: Om Israel attackerar Rafah på samma sätt som man gjorde i Gaza City och Khan Younis, kommer alla delar av Gaza att förstöras - tillsammans med hoppet om överlevnad för människorna där. 

Kiryn Lanning, RESCUE:s landchef för Palestina, säger:  

"En invasion av Rafah skulle inte bara innebära att mer än 1 miljon civila riskerar att dödas och fördrivas, utan också att den nuvarande strömmen av bistånd som passerar från Egypten genom Rafah helt skulle upphöra. Utan denna gränsövergång kommer majoriteten av befolkningen - som redan står inför överhängande hungersnöd - sannolikt att förlora tillgången humanitärt bistånd. Hjälporganisationerna kommer inte att ha några vägar för att skicka in personal."  

RESCUE:s egna akutvårdsteam – som för närvarande ger livräddande medicinsk vård på Gazas sjukhus – och de läkemedel och mediciner som vi köper in kommer inte att ha någon möjlighet att nå de behövande. Planerade insatser för att behandla undernärda barn och vårt arbete med partners för att ge psykosocialt stöd kommer att vara nästan omöjliga att genomföra, än mindre möjliga att skala upp.

Kiryn Lanning fortsätter:

"Det här är så illa som det kan bli och kommer att leda till fruktansvärda nivåer av lidande och död. Om den här offensiven inte stoppas kommer den att leda till katastrofala humanitära konsekvenser, trots varningar under flera månader från organisationer som RESCUE."

RESCUE uppmanar Israel att inte genomföra en offensiv mot Rafah och uppmanar det internationella samfundet att använda hela sitt diplomatiska inflytande för att få till stånd en omedelbar och permanent vapenvila, tillsammans med en betydande ökning av hjälpinsatserna för att förhindra ytterligare katastrofer. 

International Rescue Committee (RESCUE) och Medical Aid for Palestinians (MAP) har skickat ut fem akutvårdsteam i följd för att ge akut och livräddande sjukvård inklusive direkt vård på sjukhus och distribution av medicinska förnödenheter och läkemedel i Gaza. RESCUE stöder partners för att ge psykiatrisk vård och psykosocialt stöd till behövande liksom kontantstöd för att hjälpa människor att tillgodose sina grundläggande behov.