International Rescue Committee (RESCUE) är bestörta över veckans israeliska attack i Deir al-Balah, Gaza. Sju biståndsarbetare från hjälporganisationen World Central Kitchen, inklusive både palestinska och utländska medborgare, dödades efter att de lastat av livsmedel vid ett centrallager.

Sedan oktober 2023 har nu fler än 200 humanitära arbetare dödats i Palestina, varav fler än 95 % är palestinier. Gaza är den farligaste platsen i världen för hjälparbetare, liksom den farligaste platsen för civila.  

 Hela Gazas befolkning är i akut behov av humanitärt bistånd, då de står utan grundläggande förnödenheter som mat, vatten, hälsovård och skydd. Hungersnöden har nått katastrofala nivåer och ingenstans i Gaza finns det för närvarande tillgång till tillräcklig hjälp.  

Eftersom biståndsorganisationer tvingas avbryta sina verksamheter på grund av de eskalerande riskerna kring hjälpleveranserna kommer över 2 miljoner palestinier i behov av humanitär hjälp att kastas än djupare in i desperation och misär.  

Arvind Das, ansvarig för RESCUE:s insats i Gaza, säger:  

”Det humanitära arbetet är mer kritiskt än någonsin. Efter attackerna mot World Central Kitchen har en av våra partners, Anera, varit tvungen att avbryta verksamheten då det inte längre är möjligt att på ett säkert sätt göra insatser i Gaza. Nog är nog. Över 32 000 civila har dödats i denna katastrofala konflikt, och upprepade gånger dödas hjälparbetare som ger livräddande hjälp till människor i nöd med total likgiltighet. Hjälpkonvojer har attackerats, och skyddsrum och sjukhus som stöds av det humanitära samfundet skadas eller förstörs kontinuerligt av israeliska bombanfall. Dessa är brott mot internationell humanitär rätt och måste stoppas.”  

Den 18 januari 2024 genomförde den israeliska militären ett luftangrepp mot ett bostadsområde som huserade Medical Aid for Palestinians (MAP) och RESCUE:s medicinska akutteam samt medlemmar av MAP:s lokala team och deras familjer. Nästan tre månader senare har vi ännu inte fått någon trovärdig förklaring från Israels regering om varför attacken genomfördes. Det har inte gjorts någon grundlig, transparent utredning och inte heller någon förklaring av åtgärder för att förhindra upprepning - och attackerna mot biståndsarbetare har fortsatt sedan dess.  

Veckans tragiska anfall i Deir al-Balah kunde helt ha undvikits och är symboliskt för de tusentals andra attacker mot civila, medicinska och humanitära byggnader och människor som utförts i Gaza. Försäkran från Israels regering om att attacker mot biståndsarbetare inte kommer att ske i framtiden får inte bara vara bläck på papper. RESCUE och MAP fortsätter att efterlysa en fullständig, oberoende och tidsbestämd utredning av alla rapporterade attacker mot humanitära och civila anläggningar samt personal i Gaza, som bör resultera i en slutgiltig, offentlig rapport.  

Med de humanitära behoven som nu blir allt mer akuta över hela Gaza, och biståndsorganisationer som måste fatta omöjliga beslut för fortsatta livräddande insatser, hotar katastrofen att fördjupas ytterligare. Det är avgörande att stater använder allt tillgängligt inflytande för att säkerställa ett omedelbart genomförande av en varaktig vapenvila och skydd av civila – inklusive frigivning av alla gisslan – i linje med deras skyldigheter enligt internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.