33 miljoner människor är drabbade av översvämningarna i Pakistan och den humanitära situationen förvärras. Nu ger Sida ytterligare 4,1 miljoner i stöd till International Rescue Committee (RESCUE) för att organisationen ska kunna skala upp sina livräddande insatser i den hårt utsatta Sindh-provinsen där mer regn väntas.    

International Rescue Committee har stor vana att arbeta i katastrofområden under svåra förhållanden där det är viktigt att snabbt nå fram med nödhjälp till de drabbade. Med Sidas nya stöd på 4,1 miljoner kronor kommer organisationen kunna nå omkring 47 000 människor i fyra distrikt i Sindh med kontantstöd, hälsovård och skydd av kvinnor och barn.

”Vi är väldigt tacksamma för Sidas stöd. Situationen är fortfarande svår och behoven enorma, särskilt med tanke på att det kommer att regna igen under de kommande fyra till fem dagarna,” säger Shabnam Baloch, chef för International Rescue Committee i Pakistan.

International Rescue Committee fick 3,6 miljoner kronor av Sida i slutet av augusti för sin insats i Balochistan och har därmed fått sammanlagt 7,7 miljoner kronor av myndigheten för det akuta hjälparbetet i Pakistan.

Uppskattningsvis 33 miljoner människor har drabbats av kraftiga regn och översvämningar, varav 6,4 miljoner är i akut behov av hjälp. Pakistans regering har utlyst ett nationellt nödläge och mer nederbörd är väntad, vilket kommer förvärra situationen ytterligare. De värst drabbade provinserna är Sindh, Khyber Pakhtunkhwa och Balochistan. Miljontals människor har förlorat sina hem, sjukhus och skolor har förstörts och det är svårt för hjälparbetare att komma ut med stöd till människor eftersom vägar och broar skadats.

Människor är i akut behov av mat, rent vatten, tak över huvudet, hälsovård och skydd. Fall av diarré och andra vattenburna sjukdomar har ökat markant. Enligt FN har nästan 800 000 djur - en viktig inkomstkälla för miljontals människor - gått förlorade, medan omkring 2 miljoner hektar grödor och fruktträdgårdar har utplånats. Detta kommer slå hårt mot Pakistans ekonomi, som redan är svårt drabbad sedan pandemin.

”Allt stöd som ges välkomnas av den lokala regeringen och de drabbade samhällena. Jag önskar att vi genom det här bidraget kan ge lokalsamhällena en glimt av hopp, att visa att vi alla finns där för att hjälpa dem när de behöver hjälp”, säger Shabnam Baloch från International Rescue Committee.

Insatsen som Sida finansierar fokuserar på att ge livräddande hjälp till drabbade människor, främst kvinnor och barn, i distrikten Khairpur, Dadu, Sanghar och Mirpur Khas i Sindh-provinsen och innehåller följande delar: 

International Rescue Committee (RESCUE) i Pakistan

International Rescue Committee (RESCUE) har arbetat i Pakistan sedan 1980 och agerade under den förra stora översvämningskatastrofen 2010. Utöver insatser för att bekämpa covid-19 arbetar organisationen för att stödja människor för att bryta fattigdom och klara av humanitära kriser, som översvämningar. Man fokuserar sina insatser i Islamabad, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Punjab och Balochistan och ger stöd inom utbildning, hälsovård, ekonomisk trygghet och klimatanpassning och katastrofberedskap.

Om International Rescue Committee (RESCUE)

International Rescue Committee (RESCUE) är en global humanitär organisation som ger livräddande humanitärt stöd till människor, som drabbats av katastrofer och konflikter i 40 länder runt om i världen. Organisationen har funnits i Sverige sedan 2019 men är sedan 2011 en av Sidas humanitära strategiska partnerorganisationer inom humanitärt stöd.

För mer information eller frågor, kontaktaSofia Klemming Nordenskiöld: 
+46 76 858 42 99 och [email protected]