En global hungerkris som drivits på av konflikter, ekonomisk turbulens och klimatförändringar har förvärrats av coronapandemin. Antalet människor som lever med matosäkerhet och hunger har ökat sedan pandemins början. RESCUE uppskattar att den ekonomiska nedgången kommer att öka antalet människor som går hungriga med ytterligare 35 miljoner under året (2021).

Utan drastiska åtgärder kommer den ekonomiska nedgången göra att vi går miste om åtminstone fem års framsteg vi hittills gjort i den globala kampen mot hunger.