International Rescue Committees (RESCUE) rapport "A chance for a better future" visar på mycket allvarliga brister när det gäller hur EU tar hand om ensamkommande barn som flytt krig och kriser och sökt sig till Europa för skydd. Över 37 000 ensamkommande flyktingbarn har kommit till EU sedan 2016, de flesta via Grekland. Statistik visar att 18 290 av dessa barn har försvunnit under åren 2018-2020 medan de befann sig i statlig omsorg i olika länder i Europa och  ingen vet var de tagit vägen. 

RESCUE har hjälpt ensamkommande barn i Grekland sedan 2016 och driver ett tryggt boende för unga i Aten för att stödja dem på vägen att bli självständiga medan de navigerar genom asylsystemet. Över 90 procent av de ensamkommande är 14 år och äldre och stödet de får innebär en livlina medan många av dem väntar på beslut om att få återförenas med sina familjer runt om i Europa. Väntetiden i Grekland för beslut om familjeåterförening är upp till två år.

Bland rapportens rekommendationer:

  • EU och dess medlemsländer måste öka sina ansträngningar för att skapa säkrare, lagliga vägar för barn att återförenas med sina familjer i Europa, så att de inte behöver riskera farliga resor på egen hand.
  • EU måste solidariskt öka sitt stöd för att skydda ensamkommande barn som befinner sig i Grekland och som saknar status för återförening. Den överenskommelse om vidarebosättning som finns behöver följas så att dessa barn kan söka asyl i andra EU-länder.
  • EUs medlemsländer måste leva upp till sina åtaganden och säkra mottagandet av ensamkommande barn - se till att de identifieras, registreras, ges en kontaktperson, får juridiskt stöd i asylprocessen, tryggt boende, hälsovård och utbildning.