RESCUE Sverige är en del av RESCUE. Vi bidrar till RESCUEs arbete runt om i världen och utvärderingen av arbetet görs av vår globala organisation. 

I vårt globala arbete förbättrar vi ständigt vårt sätt att arbeta och vi använder oss av ett rigoröst och prestationsbaserat tillvägagångssätt för att skapa hållbar effekt. Vi är noga med att följa upp våra projekt och arbetar ständigt för att bli ännu bättre. Hos oss på RESCUE är “bra nog” inte ett alternativ.

Sedan grundandet 1933 har RESCUE använt sin erfarenhet och expertis för att utveckla vad humanitärt bistånd kan åstadkomma. Vi använder oss av banbrytande forskning och innovativa partnerskap för att ständigt förbättra hur vi bäst kan tillgodose behoven hos dem vi hjälper. Hittills har RESCUE drivit mer än 150 forskningsprojekt för att ta reda på effekterna av vårt arbete i 30 olika länder och bedrivit mer effektforskning i konfliktområden än någon annan organisation. 

  • Vi är i framkant när det gäller att implementera nya tillvägagångssätt för att hjälpa barn, som har drabbats av våld och krig, att läka och återhämta sig, hitta glädje och lära sig att skriva och räkna. 
  • Vi bevisar att det finns enklare och mer effektiva metoder för att behandla undernäring – och rädda liv – på världens mest oåtkomliga platser. 
  • Vi utvecklar innovativa sätt att förse människor med den kunskap och färdigheter de behöver för att återuppbygga sina liv i nya samhällen. 

RESCUE har utvecklat ett ramverk (Outcomes and Evidence Framework) som ligger till grund för hur vi planerar och utför vårt arbete. Det är ett bevisbaserat verktyg för att kunna skapa större skillnad. 

  • Ramverket innehåller viktig information om hur man genom förändringsteorier kan mäta resultat relaterade till hälsa, trygghet, utbildning, ekonomiskt välbefinnande och makt.
  • Ramverket hjälper en se vilka interventioner som fungerar eller som inte fungerar för att uppnå resultat. 
  • Ramverket innehåller även vägledning om hur man mäter framsteg.

Inbäddat i RESCUEs DNA finns en obeveklig strävan att förbättra hur vi levererar resultat. Vi undersöker, analyserar och delar med oss om vad som fungerar för att vi – och andra i vår sektor – ska kunna göra större skillnad i människors liv. Ramverket är ett av de verktyg som vi delar med oss av till andra humanitära- och utvecklings organisationer så att även de kan förbättra sitt arbete och uppnå sina mål. För mer information och för att få tillgång till ramverket besök: http://oef.rescue.org/.

RESCUE har även tillsammans med organisationerna Action against Hunger, CARE, Mercy Corps och Save the Children tagit fram verktyget Dioptra, som hjälper humanitära organisationer göra snabba och rigorösa kostnadseffektivitetsanalyser. Dioptra gör det möjligt för personal inom humanitära organisationer och utvecklingsorganisationer att snabbt uppskatta kostnadseffektiviteten i sitt arbete med hjälp av befintlig redovisnings- och projektuppföljningsdata. Genom att ha tillgång till kostnadseffektivitetsdata och jämförande effektivitetsdata från liknande projekt kan personal identifiera möjligheter för att effektivisera sitt arbete – och på så sätt nå fler människor och få större effekt med begränsade resurser.  

Läs vår effektrapport för mer information om vårt arbete.