Detta är Audrey, Baimba och Hassans egna ord om hur flykt och att leva i flyktingläger har påverkat deras mentala hälsa.

De har tillsammans med hundratals andra flyktingar i de grekiska flyktinglägren fått psykologiskt stöd av RESCUE. I samtalen med våra medarbetare har de kunnat bearbeta sina trauman från flykten samtidigt som de fortfarande bor under förhållanden som ingen ska behöva utstå.

Pandemin har gjort situationen ännu svårare för människorna i flyktinglägret. De har varit instängda i lägren under outhärdliga förhållanden på grund av coronanedstängningar. Europa måste sätta stop för lidandet och omedelbart omplacera de 15 000 människor som är fast i lägren på öarna.

Läs RESCUEs nya rapport om hur den psykiska hälsan hos människorna i Greklands flyktingläger förvärras.

Videon är vackert animerad av Jocie Juritz och skådespelare uttrycker Audrey, Baimba och Hassans ord.