Det är viktigt att stärka kvinnliga ledare runt om i världen – inklusive kvinnor på flykt och de som lever i krisdrabbade områden.

Därför vill vi att ni ska få träffa Togoletta - kvinnorättskämparna som hjälper sydsudanska flyktingar och kvinnor från lokalbefolkningen i Uganda med deras psykiska hälsa.

RESCUEs ‘Listen Up’ arbete stödjer Togoletta med finansiering och verktyg - men det är kvinnorna själva som leder och utför arbetet som förändrar människors liv.

Läs mer om Togoletta och deras arbete.