Sedan augusti 2021 har Enrique och hans team tagit emot hundratals afghanska flyktingar i Mexiko City. I den här videon får du träffa honom och få en inblick i hans och RESCUEs arbete.

Mer om RESCUEs arbete i Afghanistan