Coronaviruset (COVID-19) fortsätter att sprida sig snabbt över världen och har nu nått länder med svaga hälso- och sjukvårdssystem som är mindre förberedda på att bekämpa viruset. Spridningen av viruset är svårare att kontrollera i länder som redan är svårt drabbade av konflikter eller naturkatastrofer.

De människor som är mest utsatta är de som är äldre, de som redan har underliggande sjukdomar och de som tvingats fly från sina hem och lever i överfulla läger utan tillgång till rent vatten eller medicinsk vård.

"Vi vet att coronaviruset inte respekterar länders gränser och att det drabbar de mest utsatta hårdast, de med svaga hälso- och sjukvårdssystem," säger RESCUEs globala chef David Miliband. "Så människor som lever i konfliktdrabbade länder löper betydligt större risk."

Det nya viruset orsakar en influensaliknande sjukdom och kan spridas från människa till människa. Viruset upptäcktes först på en fiskmarknad i Wuhan, Kina, i december 2019. COVID-19 är i samma virusfamilj som SARS och MERS.

Vi vet att coronaviruset inte respekterar länders gränser och att det drabbar de mest utsatta hårdast, de med svaga hälso- och sjukvårdssystem.

Tidigare utbrott av MERS och SARS har varit komplexa, vilket har krävt att länder behövt påbörja omfattande förberedelser för att hindra smittspridningen. Men länder som Afghanistan och Irak har liten chans att effektivt bekämpa sjukdomen utan stöd, då långvariga konflikter har förstört många vårdcentraler och sjukhus, och försvagat hälso- och sjukvårdssystemen kraftigt.

Vad behöver göras för att stoppa spridningen av coronaviruset?

Konfliktdrabbade länder, liksom de där RESCUE arbetar, behöver internationellt stöd för att kunna stärka deras kapacitet att snabbt kunna upptäcka coronaviruset, reagera och förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. Detta inkluderar att hjälpa länder investera i smittspårning; infektionsförebyggande och kontroller på vårdcentraler; skyddsutrustning, medicinsk utrustning och läkemedel; träning av hälsoarbetare för att kunna identifiera, isolera och behandla symtomen på sjukdomen; och nå ut med information till samhällen så att människor har tillräckligt med kunskap och resurser för att kunna skydda sig själva och förhindra överföring av viruset.

Vad gör RESCUE för att stoppa spridningen?

Hälsan och säkerheten för RESCUEs medarbetare, människorna vi stöder och våra samhällen är vår prioritet. Vi stöder många människor som lever i konfliktdrabbade länder och på vissa av dessa platser har corona fall nu konfirmerats. Vi arbetar för att utbilda vår personal över hela världen om viruset, så att de har kunskapen att skydda sig själva och minska risken för att sprida sjukdomen vidare. Vi förbereder oss för att vi ska kunna fortsätta vårt livsviktiga arbete även om/när det blir ökad spridning i de områden vi arbetar i.

Vi stöder även lokala ansträngningar för att stoppa spridningen av viruset, för att ytterligare minska effekterna av utbrottet i dessa samhällen. Vi arbetar för att säkerställa att människor är medvetna om hur de kan skydda sig mot viruset och att de ska veta var de ska söka stöd om de blir sjuka. 

I USA och Europa är RESCUE också beredda att reagera om coronaviruset börjar spridas på de platser och samhällen där vi arbetar med flyktingar och migranter. 

Vad kan du göra för att stöda vårt arbete?

Vi finns på plats i världens värsta kriser och hjälper de mest utsatta att överleva, återhämta sig och återuppbygga sina liv. Utsatta människor och de som lever i krisområden drabbas hårdast nu när coronaviruset fortsätter att spridas över värden. Ge en gåva idag och hjälp oss rädda liv.