I nästan 90 år har International Rescue Committee (RESCUE) varit på plats och arbetat i världens värsta humanitära kriser. När en ny kris inträffar aktiveras RESCUEs katastrofteam för att de så snabbt som möjligt ska kunna fastställa det mest effektiva sättet att nå människor i nöd. 

Vår katastrofinsats vid den ryska invasionen i Ukraina, som hittills har dödat över 600 civila och tvingat över 3 miljoner människor på flykt över landets gränser, är inget undantag. Vårt katastrofteam skickades snabbt till Ukrainas grannland Polen, där vi började arbeta med partners för att hjälpa människor som har tvingats fly från sina hem. Vi arbetar även i Ukraina där vi samarbetar med våra partners för att bland annat stödja evakueringen av kvinnor och barn och för att förse människor på flykt med mat, filtar, varma kläder och spisar – för att de ska kunna laga mat där el- och gasförsörjningen har förstörts.

Redan innan attackerna mot Ukraina stod världen inför aldrig tidigare skådade humanitära behov. Rekordmånga människor runt om i världen, 82 miljoner, har tvingats fly sina hem på grund av kriser och katastrofer. Ungefär 41 miljoner människor i 43 länder lider av svält. Krigen som utspelar sig i världen varar längre och blir mer svårhanterliga – och det är de civila som får betala priset.

Hur bestämmer sig då RESCUE, mot denna bakgrund och de många pågående akuta kriser i världen, om de ska agera i en katastrof? Hur väljer vi vilket sorts bistånd vi ska leverera? Och hur kan allmänheten på bästa sätt stödja vårt arbete?

Nedan svarar vårt katastrofteam på några av de vanligaste frågorna vi får.

Vad anser RESCUE vara en katastrofsituation?

RESCUE definierar katastrofer som " begynnande humanitära kriser eller försämrade situationer där de befintliga samhällstjänsterna är överbelastade och befolkningens grundläggande behov inte är tillgodosedda".

En katastrofsituation kan vara kriser som skapats av människor - som den ryska invasionen av Ukraina. De kan även orsakas av naturkatastrofer som jordbävningen och tsunamin 2011 i Japan eller den pågående torkan i Östafrika. Katastrofsituationer kan uppstå plötsligt, eller så kan de utvecklas över tid.

Hur förbereder sig RESCUE på katastrofsituationer?

Vårt katastrofteam övervakar nya och potentiella kriser konstant under året. Vi gör bedömningar av länder som ligger i riskzonen och vi tar även årligen fram en Emergency Watchlist som listar de 20 humanitära kriserna som sannolikt kommer att förvärras mest under det kommande året. Denna listan ligger till grund för hur vi planerar resurser för det kommande året.

RESCUEs katastrofteam arbetar dessutom med våra teams på plats i över 40 länder runt om i världen. Vi hjälper dem att ta fram krisplaner och utbildar dem i hur de ska reagera vid en katastrof så att de är redo att agera med mycket kort varsel.

Därtill finns våra globala katastrofspecialister i beredskap - läkare, ingenjörer, socialarbetare och logistiker - och är redo att vara på plats och sättas i arbete inom 72 timmar. Katastrofteamets arbete stöds av icke-öronmärkta pengar från våra givare samt av en dedikerad katastroffond.

En mamma sitter och håller om sitt barn i Ukraina
Eugenia Mazur, 26, håller sin tvååriga son Andrey. Eugenia, hennes man Igor och deras fem små barn bor ungefär 16 mil från Donetskfronten i Gornyak i Ukraina.
Foto: Imago/Pacific Press Agency

Hur beslutar RESCUE att sätta igång en katastrofinsats?

När en katastrof inträffar försöker vi svara på två huvudsakliga frågor. För det första, hur allvarlig är krisen? Och för det andra, borde RESCUE agera? För att fatta detta beslut använder vårt katastrofteam all tillgänglig data och information om situationen.

För att förstå hur allvarlig en kris är tittar vi på tillgänglig information som antalet döda, antalet skadade, hur många som tvingats fly sina hem och antalet drabbade på andra sätt. Sedan analyserar vi vilka resurser som det drabbade samhället redan har. Detta kan exempelvis handla om stöd från regeringen eller lokala organisationer. Därefter avgör vi om vår expertis och våra resurser behövs.

“Om vi gör det rätt så tar det mindre än en halvtimme att fatta ett beslut om att börja arbeta i ett helt nytt land”, säger RESCUEs katastrofchef Bob Kitchen i vår podcast Displaced från 2018.

Hur bestämmer RESCUE vilket stöd som ska tillhandahållas?

Vi frågar de människor som är direkt påverkade av krisen. De är den viktigaste informationskällan i en katastrofsituation. Vår respons på en katastrof kommer inte att lyckas om vi inte lyssnar på de drabbade för att förstå exakt vad de behöver.

Vi förlitar oss mycket på information från RESCUEs lokala team runt om i världen. 99 procent av personalen i länderna där vi arbetar kommer från de länderna och jobbar för sina egna samhällen. Under en katastrof samarbetar vår lokala personal med katastrofteamet som har värdefulla och kritiska insikter om lokalområdet.

Där RESCUE inte redan har en lokal närvaro i ett land pratar vi istället med människor i samhället och med till exempel ideella organisationer och regeringstjänstemän på plats. Vi försöker så snabbt som möjligt ta reda på människors behov och samtidigt sätta igång katastrofinsatsen för att kunna ge livsnödvändigt stöd åt de drabbade.

Ofta samarbetar RESCUE med - och ger stöd till - lokala organisationer som redan är aktiva på plats. Detta gör att vi kan öka katastrofinsatsen genom att ta stöd av de människor som redan arbetar på plats och är experter på det lokala sammanhanget och dess förutsättningar.

“Det är en process som kan sammanfattas i tre ord,” säger Kitchen. “Vi frågar. Vi lyssnar. Och vi agerar.”

Vad behöver människor som har påverkats av kriget i Ukraina?

Sedan den ryska invasionen av Ukraina som startade den 24 februari har bomber och våldet fortsatt att eskalera – medvetet riktat mot civila, bostadshus, sjukhus och viktig infrastruktur. Detta har lett till att tusentals människor är utan tillräckligt med vatten eller el. Många kan inte ta sig till affärer för att köpa mat och grundläggande förnödenheter eftersom vägar och broar har förstörts.

Över 3 miljoner människor har nu flytt från Ukraina för att söka säkerhet i grannländerna. Majoriteten av flyktingarna är kvinnor, barn och äldre. Människor fortsätter att anlända till Ukrainas gräns mot Polen, Rumänien, Ungern, Slovakien och Moldavien med i många fall bara vad de orkat bära. På många ställen är det även långa väntetider för att ta sig över gränserna. Väl på andra sidan väntar få faciliteter och temperaturen sjunker till minusgrader på natten. Akuta behov inkluderar mat, vatten, tak över huvudet, sjukvård och toaletter samt skydd och traumarådgivning.

En pappa håller om sitt barn i väntan på ett evakueringståg från Kiev, Ukraina.
Människor väntar på att gå ombord på ett evakueringståg från Kiev till Lviv på centralstationen i Kiev, Ukraina.
Foto: REUTERS/Umit Bektas

Hur hjälper RESCUE i Ukraina?

RESCUE är på plats i Polen och Ukraina och arbetar med lokala organisationer för att hjälpa civila som tvingats fly från sina hem. Vi fortsätter att arbeta där behoven är som störst. Det är av avgörande betydelse att säkerheten och tillträdet för humanitära insatser garanteras. 

I Ukraina samarbetar vi med våra partners för att bland annat stödja evakueringen av kvinnor och barn och för att förse människor på flykt med matvaror, filtar, varma kläder och spisar – för att de ska kunna laga mat där el och gasförsörjningen har förstörts.

I Polen arbetar vi genom partners för att ge psykosocialt stöd, integrationsstöd och översättningstjänster. En särskild hotline-tjänst erbjuder också juridisk hjälp och stöd till kvinnor. Vi bidrar också med medicinsk utrustning för team som arbetar vid flyktingmottagningscenter och gränsövergångar längs den polsk-ukrainska gränsen.

”Vi kommer att rycka ut där vi behövs som mest och med de hjälpinsatser som är mest akuta,” säger RESCUEs Lani Fortier som är på plats i Polen.

Vilket är det bästa sättet att stödja RESCUEs arbete?

Det bästa sättet att stödja vårt arbete är att ge en gåva till oss. Genom donationer kan vi fortsätta stödja lokala organisationer och vårt arbete för att se till att människor som flyr till Polen och de som fortfarande befinner sig i Ukraina har tillgång till akut humanitärt stöd.

Varför föredrar hjälporganisationer som RESCUE donationer i form av pengar?

Donationer i form av pengar är det mest effektiva sättet för humanitära organisationer som RESCUE för att kunna arbeta och stödja människor som drabbats av kris. Du kan läsa mer på webbplatsen Center for International Disaster Information om just detta.

Kan jag donera kläder, mat och andra förnödenheter?

Vi är tacksamma för allt engagemang men RESCUE tar tyvärr inte emot saker så som kläder eller skor eftersom vi istället brukar köpa lokalt eller nära människorna vi stödjer. Det hjälper den lokala ekonomin och blir ofta billigare än att behöva skeppa saker. Mer om vad du kan göra för att hjälpa Ukraina här.