RESCUE uppmanar tillsammans med 43 lokala och internationella humanitära organisationer i Niger det internationella samfundet att införa humanitära undantag från de sanktioner som införts mot landet. Undantagen är avgörande för att kunna bistå de 4,3 miljoner människor, som är beroende av humanitär hjälp. 

"Klockan tickar och barns liv i Niger hänger på en skör tråd. Utan snabba åtgärder för att genomföra humanitära undantag riskerar vi att förlora kampen mot undernäring och sjukdomar som kan förebyggas”,

säger Paolo Cernuschi, chef för RESCUE i Niger

Över 4,3 miljoner människor i Niger är i akut behov av humanitärt bistånd. Trots de akuta behoven hindras humanitära aktörer att leverera viktigt stöd till befolkningen. 

"För närvarande hålls lager av exempelvis näringshjälp och medicinska förnödenheter kvar vid gränserna på grund av sanktioner. I ett land där akut undernäring är alarmerande hög kan dessa förseningar visa sig vara katastrofala. Om humanitära undantag som tillåter införsel av viktiga förnödenheter inte antas senast den 1 september 2023, hotas möjligheten att ge livräddande behandlingar till undernärda barn.” 

Effekterna av sanktionerna sträcker sig också till livsmedelsförsörjningen. 13 procent av Nigers befolkning lider av allvarlig livsmedelsbrist, vilket förvärras av de samverkande effekterna av konflikt, torka och inflation till följd av sanktionerna. Kontantöverföringar till de drabbade befolkningarna hindras av den senaste månadens brist på kontanter.  

Dessutom är barnens skolgång i fara. Om sanktionerna kvarstår kommer det påverka skolväsendet negativt, vilket ökar risken för att barn hoppar av sin utbildning. Barnäktenskap hotar att öka liksom rekrytering av barn till väpnade grupper. Humanitära undantag skulle göra det möjligt att leverera nödvändigt utbildningsmaterial till skolor. 

 "Vi har en moralisk skyldighet att agera snabbt och beslutsamt. Liv står på spel, och vi kan inte låta byråkratiska hinder stå i vägen för att rädda dem",

säger Paolo Cernuschi

RESCUE och dess partnerorganisationer stöder starkt uppmaningen från FN:s undergeneralsekreterare för humanitära frågor och samordnaren för katastrofhjälp, Martin Griffiths, att genomföra nödvändiga ändringar av sanktionerna. De uppmanar särskilt till obehindrad och snabb leverans av bistånd, godkännande av viktiga transaktioner, rättsligt skydd för humanitära aktörer och en översyn av sanktionernas inverkan för att säkerställa att den utsatta befolkningen i Niger inte kommer till skada. 

För mer information eller för att boka intervjuer, vänligen kontakta [email protected]