International Rescue Committee (RESCUE) har släppt 2021 års watchlist för att uppmana globala ledare och allmänheten att de måste agera. Historiskt sett har den årliga bevakningslistan mest fungerat som ett verktyg för att vi ska kunna planera vårt arbete och bygga upp viktig katastrofberedskap för året som kommer. Genom att identifiera de 20 humanitära kriserna som förväntas förvärras mest under 2021, kan RESCUE förbereda sitt arbete och fördela resurser på ett mer effektivt sätt.

Emellertid för att vi ska kunna möta de utmaningar som vi förväntar oss under 2021 - kommer humanitär planering och katastrofberedskap inte vara tillräckligt. 

2021 års watchlist visar att världen står inför aldrig tidigare skådade humanitära nödsituationer och en politisk kris av passivitet och globalt tillbakadragande från humanitära skyldigheter. Det internationella samfundet måste vidta åtgärder innan årtionden av hårt vunna framsteg för att minska fattigdom, hunger och sjukdomar går förlorade eller till och med förvärras.

Kort om RESCUEs Emergency Watchlist 2021:

  • De farligaste humanitära kriserna under 2021 är nästan alla försummade och långvariga. Det är kriser som förblivit extremt instabila efter år eller årtionden av kris – ex Afghanistan, Syrien och Demokratiska republiken Kongo.
  • De 20 länderna på bevakningslistan representerar 10% av världens befolkning, men de hyser 85% av de människor som behöver humanitärt stöd.
  • För tredje året i rad visar en ny analys av experter från RESCUE att Jemen är det land som löper störst risk att drabbas av en humanitär katastrof under 2021. Jemen följs av Afghanistan, Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Etiopien.
  • Svält hotar fyra länder på bevakningslistans topp tio - Jemen, Burkina Faso, Nigeria och Sydsudan.
  • Åtgärder för att begränsa coronapandemin gör att kvinnor drabbas hårt. Kvinnor har fått sämre möjligheter att tjäna pengar, gå i skolan och sämre tillgång till hälso- och sjukvård i bevakningslistans länder.
  • Det tredubbla hotet konflikt, covid-19 och klimatförändringar driver på kriserna i nästan alla länder på RESCUEs bevakningslista.
  • RESCUE är på plats och arbetar i 18 av de 20 länderna på listan och levererar livräddande vård, skydd, utbildning och ekonomisk återhämtning.